+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Türk toplulukları ve devletleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Türk toplulukları ve devletleri
  DİĞER TÜRK TOPLULUKLARI VE DEVLETLERİ

  HAZARLAR
  Museviliği kabul eden tek Türk topluluğudur. (Musevilik ticaret nedeniyle kabul görmüştür.)
  Hazarlarda dinî hoşgörü vardır. Farklı dinlere ait ibadethaneler görülür.

  AVARLAR
  istanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğudur. Hristiyanlığı benimsemişlerdir.

  OĞUZLAR
  Selçuklu ve Osmanlı devletleri Oğuz boylarından gelmektedir.

  KARLUKLAR
  İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur.

  BULGARLAR
  -> İstanbul'u kuşatmışlardır.
  -» Tuna Bulgarları Hristiyanlığı, itil Bulgarları islamiyet'i benimsemişlerdir.

  TÜRGİŞLER
  Uygurlar Manihaizm ve Budizm inançlarını benimsemişlerdir.
  -* Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemişlerdir.

  PEÇENEKLER
  -* Devlet kuramamış bir Türk topluluğudur.
  -* Hristiyanlığı benimsemişlerdir.

  KUMANLAR (KIPÇAKLAR)
  -> Rusların Karadeniz'e inmelerini önlemişlerdir.
  . Hristiyanlığı benimsemişlerdir.
  Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut Hikâyeleri'ne konu olmuştur.


  KIRGIZLAR

  -* Manas Destanı (en uzun destan) en önemli sözlü edebiyat eseridir.
  -» Yenisey Yazıtları en önemli yazıtı edebiyat eseridir.


  MACARLAR
  •■-> Germenlerin doğuya yayılmasını engellemişlerdir.
  -» Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. 2. GÜLDEREN
  Üye

  bugüne kadar gelmiş geçmiş ve tarihe adını yazdırmış olan bir çok türk toplumu ve devleti vardır çünkü türkler her zaman savaşçı kişilerdi ve korkmuyorlardı mesela uyurlar Azeriler Kırgızlar Türkmenler gibi birçokları günümüz de de mevcuttur.
+ Yorum Gönder