+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Asya'da yaşayan bitkiler ve hayvanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Asya'da yaşayan bitkiler ve hayvanlar
  ASYA'DA YAŞAYAN BİTKİLER VE HAYVANLAR..

  Asya'da yaşayan yabanıl hayvanların ba-şında kaplan, maymun, ayı, gergedan, geyik, firavunfaresi ve birçok zehirli, zehirsiz yılan gelir. Fil, manda gibi kimi yabanıl hayvanlar evcilleştirilerek ormanlarda, tarlalarda çalıştı-rılır.
  Bitki örtüsü iklime göre değişiklikler gös-terir. Kuzey Asya'da dünyanın en büyük çam ormanları yer alır. Anakaranın başka kesimle-rinde ise başlıca bitki örtüsü ılıman çayırhklan ile çöl bitkileridir.
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Dünyada tek türü olan en yabani fil olan Elephasda asya topraklarında yaşar. Eski zamanlarda bu fil değirmenlerde kullanıldığı olmuştur. Bu fil cinsi tıpkı develerde olduğu gibi sırtında kamburu bulunur.
+ Yorum Gönder


asyada yaşayan hayvanlar,  asiyada yasayan heyvanlar