+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Arjantin Coğrafi Bakımdan Genel Tanıtım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Arjantin Coğrafi Bakımdan Genel Tanıtım
  Arjantin Coğrafi Bakımdan Genel Tanıtım
  Konum: Güney Amerika'nın güneyinde güneyde Atlas Okyanusu kıyısında yer alır Atlas Okyanusuna kıyısı 4000 km`yi aşar Güneyinde ve batısında Şili kuzeyinde Bolivya ve Paraguay kuzeydoğusunda Brezilya ve Uruguay yer alır
  Coğrafi konumu: 34 00 Güney enlemi 64 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Güney Amerika
  Yüzölçümü: toplam: 2766890 km²
  kara: 2736690 km²
  su: 30200 km²
  Sınırları: toplam: 9665 km
  Sınır komşuları: Bolivya 832 km Brezilya 1224 km Şili 5150 km Paraguay 1880 km Uruguay 579 km
  Sahil şeridi: 4989 km
  İklimi: Arjantin tamamen güney yarıkürenin ılıman iklim kuşağında yer alır Kuzeyinde yağmurlu subtropikal iklim hakimdir güney bölgesinde ise sub-kutupsal bir iklim hakimdir Yazları hava sıcak ve rutubetli kışları ise serindir
  Arazi yapısı Kuzeydoğudaki astropik düzlükler Pampalar Patagonya ve dünyanın en sarp yükseltilerinin bulunduğu Andlar Bölgesi olmak üzere Arjantin dört ana bölgeye ayrılır Arjantin topraklarının büyük bölümü kıraç yada yarı-kıraçtır
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Laguna Del Carbon -105 m; en yüksek noktası: Cerro Aconcagua 6960 m
  Doğal kaynakları: Pampalarda verimli topraklar kurşun çinko kalay bakır demir yatakları manganez petrol uranyum
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
  otlaklar: %52
  ormanlık arazi: %19
  diğer: %19 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 15500 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Andlar Bölgesinde yer alan San Miguel de Tucuman ve Mendoza arazileri deprem riski taşırlar; Pampalar başlayan şiddetli kasırgalar kuzeydoğuya doğru ilerleyebilirler; yoğun su baskınları yaşanabilir
  Coğrafi not: Güney Amerika'nın ikinci en büyük ülkesi (Brezilya'dan sonra)
  Nüfus Bilgileri
  Nüfus: 39921833 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %252 (erkek 5153164; kadın 4921625)
  15-64 yaş: %641 (erkek 12804376; kadın 12798731)
  65 yaş ve üzeri: %106 (erkek 1740118; kadın 2503819) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %096 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 04 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 105 erkek/kadın
  15 yaş altı: 105 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 07 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 097 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 1473 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 7612 yıl
  erkeklerde: 7238 yıl
  Arjantin Coğrafi Bakımdan Genel Tanıtım
  kadınlarda: 8005 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 216 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %07 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 130000 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1500 (2003 verileri)
  Ulus: Arjantinli
  Nüfusun etnik dağılımı: beyazlar (çoğunlukla İspanyol ve İtalyanlar) %97 melezler Amerika Kızılderilileri ve diğer beyaz olmayan gruplar %3
  Din: Roma Katolikleri %92 Protestanlar %2 Museviler %2 diğer %4
  Diller: İspanyolca (resmi) İngilizce İtalyanca Almanca Fransızca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %971
  erkekler: %971
  kadınlar: %971 (2003 verileri)
  Yönetimi
  Ülke adı: Resmi tam adı: Arjantin Cumhuriyeti
  kısa şekli : Arjantin
  Yerel tam adı: Republica Argentina
  yerel kısa şekli: Argentina
  ingilizce: Argentina
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Buenos Aires
  İdari bölümler: 23 il ve 1 özerk kent; Buenos Aires; Buenos Aires Federal; Catamarca; Chaco; Chubut; Cordoba; Corrientes; Entre Rios; Formosa; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquen; Rio Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Cruz; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del Fuego Antartica e Islas del Atlantico Sur; Tucuman
  Bağımsızlık günü: 9 Temmuz 1816
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 25 Mayıs (1810)
  Anayasa: 1 Mayıs 1853; Ağustos 1994'de yeniden düzenlenmiştir
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) AG (Avustralya Grubu) BCIE BIS (Uluslararası İmar Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-6 G-11 G-15 G-19 G-24 G-77 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) LAES LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği) Mercosur (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı) MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu) MIPONUH MTCR NSG OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OPANAL OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) RG UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNFICYP (BM Barış Gücü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu) UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü) UNU UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü) ZC
  Ekonomik Göstergeler
  Ekonomiye genel bakış: Arjantin Latin Amerikanın en gelişmiş ve varlıklı ülkelerinden biridir Buna rağmen 1989`da Cumhurbaşkanı Carlos Menem başa geçtiğinde ülke ağır dış borçlar edinmiş ve enflasyon ayda %200`e ulaşmıştır Ekonomik krizle savaşmak için hükümet ticareti liberalleştirme devlet denetimini en aza indirme ve özelleştirme yoluna gitmiştir 1991`de radikal finans reformları tamamlanmış ve fon harcamaları hukuki bir şekilde kısıtlandırılmıştır Enflasyon sonraki yıllarda hızla düşmüştür Meksika pezosu krizleri bankacılık sistemi vadeli mevduatlarında zarara ve kısa süren fakat ciddi bir ekonomik durgunluğa (1995) sebep olmuş; yerel bankacılık sistemini desteklemek için bir seri reform bunu takip etmiştir 1998`de en büyük ticaret ortağı Brezilya hakkında yükselen yatırım endişesi son üç sene içindeki en yüksek yerel faiz oranlarına sebep olmuş ve gelişimi %43 oranında yavaşlatmıştır Son yıllardaki yüksek gelişim seviyesine karşın Arjantin`in katı işçi yasaları yüzünden işsizlik oranı iki haneli rakamlarda kalmayı sürdürmüştür
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: 5434 milyar$ (2005 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %96 (2005 verileri)
  İş gücü: 1534 milyon (2005)
  İşsizlik oranı: %116 (Aralık 2005)
  Bütçe: gelirler: 4263 milyar $; giderler: 3998 milyar $ (2005)
  Endüstri: Gıda ürünleri motorlu araçlar tüketim maddeleri tekstil kimyasallar ve petrokimyasallar matbaa madencilik çelik
  Endüstrinin büyüme oranı: %77 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 8716 milyar kWh (2004)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %603
  hidro: %307
  nükleer: %875
  diğer: %025 (1999)
  Elektrik tüketimi: 8297 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 207 milyar kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 1561 milyar kWh (2004)
  Tarım ürünleri Ayçiçeği çekirdeği limon soya fasulyesi üzüm mısır tütün yer fıstığı çay buğday; çiftlik hayvanları
  İhracat tutarı: 40 milyar $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Yakıt ve enerji tahıl hububat motorlu araçlar
  İhracat ortakları: Brezilya %153 ABD %108 Şili %105 Çin %83 (2005)
  İthalat tutarı: 288 milyar $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: motorlu araçlar motorlu araç parçaları organik kimyasallar iletişim araçları plastik
  İthalat ortakları: Brezilya %346 ABD %168 Çin %54 Almanya %53 (2005)
  Dış borç tutarı: 1182 milyar $ (2005 verileri)
  Para birimi: Arjantin Pezosu (ARS)
  Para birimi kodu: ARS
  Mali yıl: Takvim yılı
  İletişim Bilgileri
  Kullanılan telefon hatları: 88 milyon (2005)
  Telefon kodu: 54
  Radyo yayın istasyonları: ** 260 FM kesin veriler yok (1000 in üzerinde lisanssız çalışan FM'ler var) kısa dalga 6 (1998)
  Radyolar: 243 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 42 (1997)
  Televizyonlar: 795 milyon (1997)
  Internet kısaltması: ar
  Internet servis sağlayıcıları: 33 (2000)
  Internet kullanıcıları: 10 million (2005)
  Ulaşım ve Taşımacılık
  Demiryolları: toplam: 31902 (167 km elektriklendirilmiş)
  Karayolları: toplam: 229144 km
  asfalt: 68809 km
  asfalt olmayan: 160335 km (2004 verileri)
  Su yolları: 11000 km
  Boru hatları: doğal gaz 29804 km; sıvı gaz 41 km; ham petrol 10373 km; petrol ürünleri 8540 km; diğer (petrol/su) 13 km (2006)
  Limanları: Bahia Blanca Buenos Aires Comodoro Rivadavia Concepcion del Uruguay La Plata Mar del Plata Necochea Rio Gallegos Rosario Santa Fe Ushuaia
  Arjantin Coğrafi Bakımdan Genel Tanıtım
  Hava alanları: 1381 (2006)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Arjantin başkenti Buenos Aires olan bir dünya ülkesidir. bunun dışında bu ülke bilindiği gibi 40 milyondan fazla olan bir nüfüsa sahiptir. son olarak bu ülke yani Arjantin kıta olarak güney amerika kıtasın da yer alan bir ülkedir. ayrıca bu ülke gezilmek içinde güzel bir ülkedir.
+ Yorum Gönder