+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Almanyanın coğrafi konumu nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Almanyanın coğrafi konumu nedir
  Almanyanın Coğrafi Konumu Nedir ?  ALMANYA


  • Ülkenin kuzeyi ovalık, orta kesimi dağlık, güneyi ise platoluktur.
  • Elbe,Tuna,Weser ve Ren en büyük akarsularıdır.
  • Ülkenin kuzeyinde ılıman okyanus güneyinde karasal iklim gürülür.
  • Sanayisi çok gelişmiştir.A.B.D ‘den sonra dış ticarette dünyada ikincidir.
  • Dünyanın en büyük otomobil üreticilerindendir.
  • Tarım , hayvancılık ve ormancılık çok gelişmiştir.
  • Taşkömürü ve linyit en önemli yer altı kaynaklarıdır.
  • Avrupanın en kalabalık ülkesidir.Türk nüfusun en fazla olduğu ülkedir.
  • Türkiye’nin en çok dış ticarette 1.sırada
 2. Ziyaretçi

  almanyanın coğrafi konum özellikleri özet
 3. Asel
  Bayan Üye
  Almanyanın Coğrafi Konum Özellikleri

  Coğrafya

  Güneyde Alp Dağları'ndan (en yüksek noktası 2.962 m'lik Zugspitze) kuzeyde Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ne kadar uzanır. Ortadaki ormanlık alanlar ve batıdaki alçak alanlardan (en alçak noktası: Neuendorfer/Wilstermarsch -3,54 m) Avrupa'nın önemli akarsuları Ren, Tuna ve Elba geçer. Bu nehirler yüzyıl içinde nehirlerin ıslahı ve mükemmel kanal sistemi sonuçu ülkeyi ağ gibi saran otoyollardan (Autobahn) sonra gelen en önemli nakliyat yollarıdır.

  Almanya Federal Cumhuriyeti 16 eyaletten oluşur. Devlet sorumluluğu taşıyan bu eyaletlerin kısmen uzun bir geleneği vardır. Almanya her zaman çeşitli eyaletlerden oluşmuş, ancak haritası yüzyıllar boyunca sık sık değişikliğe uğramıştır.

  Federe eyaletler, bugünkü şekilleriyle genel olarak 1945'ten sonra kurulmuşsa da, eski bölgesel ilişkiler ve tarihsel sınırlar kısmen dikkate alınmıştır.

  Almanya (Federal Almanya Cumhuriyeti) 1990 yılında birleşinceye kadar 10, daha sonra Saar Bölgesi’nin 1 Ocak 1957’de tekrar ülkeye katılmasından sonra, batılı devletlerin (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa) işgal bölgelerinde kurulmuş olan 8 eyaletten oluşuyordu. Sovyet işgal bölgesinde de savaş sonrasında daha sonraki Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR) topraklarında 6 eyalet kuruldu. Ama bunlar 1952 yılında toplam 14 il haline getirildi. 18 Mart 1989’da yapılan ilk serbest seçimden sonra 5 federe eyaletin yeniden kurulması kararlaştırldı. Bu eyaletler genellikle 1939’dan önceki şekillerini aldılar. 3 Ekim 1990’da DDR, dolayısıyla da Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern (Önpomeranya), Saksonya, Saksonya- Anhalt ve Thüringen Eyaletleri Almanya Federal Cumhuriyeti’ne katıldı. Doğu Berlin de Batı Berlin ile birleşmiştir.

+ Yorum Gönder


almanyanın coğrafi konumu,  almanyanın coğrafi konum özellikleri,  almanyanın coğrafi özellikleri,  almanya coğrafi konumu,  almanya nın coğrafi konumu,  almanya coğrafi konum özellikleri