+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Pakistanın coğrafi konumu nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Pakistanın coğrafi konumu nedir
  PAKİSTAN  - Ülkenin kuzeyinde Hindikuş dağları, batısında Belucistan çölü platosu,doğusunda ovalar bölgesi yer alır.En önemli akarsu İnduş ırmağıdır.
  - Ülkede karasal ,çöl ve muson iklim özellikleri görülür.Hakim bitki örtüsü bozkırdır.
  - Nüfus artış hızı yüksek olup İndus nehri Umman denizi kıyıklarında yoğunlaşmıştır.
  - Ekonomisi tarıma dayalıdır.Tarım alanları İndus nehri boyunca uzanır.
  - Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.Sanayisi gelişme alamasındadır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Pakistanın nüfusu hızlı artan bir ülkedir. zaten sahip olduğu nüfus ile pakistanm dünyada altıncı sırada yer almaktadır. bu ülke bir islamiyet ülkesidir. yani müslüman nüfusu çok daha fazladır. eri klana müslüman olamayan nüfusta pakistanın sahip olduğu coğrafi konum nedeni ile başka ülkelerin din ve mezhebinden etkilenen nüfustur.
+ Yorum Gönder


pakistanin konumu