+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Asya Kıtası Nüfus Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Asya Kıtası Nüfus Özellikleri
  Asya Kıtası Nüfus Özellikleri
  Nüfus Özellikleri

  Asya' nın 3 milyarın üzerinde olan nüfusu, dünya nüfusunun % 60' ını teşkil eder. Dünyanın en kalabalık kıtası ünvanına da sahiptir. Asya nüfusunun % 55' i Muson bölgesinde yaşamaktadır. Sibirya nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir. En fazla olduğu bölge kilometrekareye 1.155 kişi ile Cava Adası, ikinci olarak 385 kişi ile Hindistan ve Çin' dir. Siyah, beyaz ve sarı ırkın her birinden çok sayıda insan kıta üzerinde yaşamaktadır. Dünyanın en büyük şehirlerinin bulunduğu yerler Muson Asyası' ndadır. Tokyo ve Şanghay nüfus itibariyle dünyanın en kalabalık yerleri sayılabilir. Çin, Hindistan, Japonya nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık yerlerdir. Büyük şehirleri Pekin, Seul, Tokyo, Tiyenşan, Ankara, Delhi, Karaçi, Bağdat, Dakka, Bombay ve Şam' dır.

  Ön Asya' dan, Hindistan' a kadar olan bölgede ve kuzey bölgelerde beyaz ırk, Güneydoğu ve Filipinlerde siyah ırk ve Orta ve uzak Doğu' da sarı ırk bulunur. Karma olan ırklar da bu kıtada mevcuttur. 40' tan ziyade ayrı devletin kurulu olduğu Asya kıtasında konuşulan diller de farklılık arz eder.

  Ana dil ailelerinin hepsinin bulunduğu (Sami, Hind-Avrupa, Ural-Altay, Çin-Tibet) Asya, konuşulan farklı lisan çokluğu bakımından Amerika ve Afrika' dan sonra üçüncü kıtadır. Arapça, Türkçe, Rusça, Farsça, Çince, Japonca, Bengali, Hint lisanları kullanılan genel dillerdir. Bunlardan Çince, dünyada en fazla kullanılan lisandır. Bundan sonra İngilizce gelmektedir. Dini inanışları da çok farklı olan Asya halkı, İslamiyet, Hinduizm, Budizm, Konfiçyüsizm, Taoizm, Şintoizm ve Hıristiyanlık dinlerine bağlıdırlar.

  Hindistan' da Müslümanlar ve ineğe tapan budistler ekseriyeti teşkil eder. Halkın kültür seviyesi genel olarak oldukça düşüktür. Halkın çoğu şehirlerde yaşamasına rağmen toprağa bağlı bir hayatları vardır. Halkın göçebe hayatı yaşayanları genel nüfus içerisinde küçümsenemeyecek kadar çoktur. Sosyal hayatın çok zayıf olduğu Asya' da (bilhassa Orta Asya ve Kuzey Asya' da) hayat standartları çok düşüktür.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Kıta Nüfusları Neden Farklıdır

  1750-1950 yılları arası


  1750-1950 yılları arasında en önemli nüfus artışlarının Asya ve Avrupa kıtalarında gerçekleştiği görülmektedir.
  Bu dönemde Asya Kıtası’ndaki hızlı nüfus artışının nedeni yüksek doğum oranıdır
  Avrupa Kıtasındaki artışın nedeni ise Sanayi Devriminden sonra insanların yaşam düzeylerinin yükselmesidir.

  Dünyada en fazla nüfus Asya Kıtası’nda yaşamaktadır.En az nüfus Okyanusya dadır

  1950-2000 yılları arasında

  1950-2000 yılları arasında tüm kıtalardaki hızlı nüfus artışının temel nedeni, insanların
  yaşam düzeylerinin yükselmesidir

  Asya Kıtası’nın nüfusu son 50 yıl içinde iki katına çıkmıştır
  Asya 3,8 milyar ile dünya nüfusunun % 50’sinden fazlasına sahiptir

  Avrupa’daki nüfus artış hızı Asya’daki kadar değildir Bunun nedeni doğum oranlarındaki hızlı azalmadır

  Afrika Kıtası’nda da hızlı bir nüfus artışı gerçekleşmiştir Bu kıtadaki nüfus artışının nedeni yüksek doğum oranıdır

  .Amerika Kıtası’ndaki nüfus artışının nedeni ise Güney Amerika ülkelerinde doğum oranının fazla olması ve kıta geneline yapılan göçlerdir

+ Yorum Gönder