+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Kamerun Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kamerun Hakkında Bilgi
  Kamerun hakkında bilgi nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kamerun İle İlgili Bilgi

  Etnik yapı:Kamerun değişik etnik kitlelerin bir arada yaşadığı ülkelerden biridir. Bu ülkedeki etnik unsurların sayıca en kalabalık olanı % 60 orana sahip olan Bantulardır. Bantular Yayla Bantuları, Ekvator Bantuları, Kuzeybatı Bantuları gibi birtakım dahili gruplara ayrılırlar. Bantuların yarıya yakın bir kısmı Müslümandır. İkinci sırada % 15'lik bir orana sahip olan Kirdiler gelir. Kirdilerin az bir kısmı Müslümandır. Üçüncü sırada gelenler % 9.7 orana sahip olan Fulanilerdir. Kamerun'daki Fulanilerin % 80'i Müslümandır. Dördüncü etnik grup % 5.39 orana sahip olan Hausalardır. Kamerun Hausalarının da % 80'i Müslümandır. (Fulaniler ve Hausalar hakkında Benin'deki etnik unsurlara bkz.) Beşinci sıradakiler % 3.6'lık bir orana sahip olan M'bunlardır. M'bunların % 60'ı Müslümandır. Onlardan sonra % 1.15 orana sahip olan Çad Arapları gelir. Bu ülkede yaşayan Çad Araplarının hepsi Müslümandır. Bunlardan başka hiçbirinin oranı % 1'i bulmayan Fali, Kotoko, Mandara, Kanuri, Tikar, Vute gibi değişik etnik unsurlar bulunmaktadır. Bu küçük kabilelerden Kotoko, Mandara ve Kanuri kabilelerine mensup olanların tamamı Müslümandır. Falilerin de % 80'i Müslümandır.

  Dil: Resmi dil Fransızca ve İngilizce'dir. Ancak halk arasında Fulanice başta olmak üzere çeşitli yöresel diller konuşulmaktadır.

  Din: Kamerun'un resmi dini yoktur. Batılı kaynaklarda Müslümanların oranı % 20 - 22 olarak gösterilmektedir. Bunun sebebi Batılı kaynakların bu konuda kilisenin verdiği bilgileri esas almalarıdır. Öte yandan bazı İslâmi kaynaklarda bu oran % 50 olarak gösterilmektedir. Devletin resmi bir dini olmaması ve dini unsurların gerçek oranlarının ortaya çıkarılması yönünde bir istatistik çalışmasının yapılmamış olması dolayısıyla bu oranın tam ve doğru bir şekilde tespit edilmesi güç olmaktadır. Ancak en gerçekçi tespitlere göre bu ülkedeki Müslümanların oranı en az % 40'tır. Müslümanların oranının % 40'tan fazla olması da kuvvetli ihtimaldir. Bu oran genel nüfusa göre salt çoğunluktan az olsa da, gerçekte Müslümanlar Kamerun'da en kalabalık dini kitleyi oluşturmaktadırlar. Çünkü diğer dinlerin mensuplarının hiçbirinin oranı % 40'ı bulmamaktadır. Kilise kaynakları Kamerun'daki hıristiyanların oranı konusunda da doğru bilgi vermemektedir. Kilise kaynaklarına göre Kamerun hıristiyanlarının oranı % 50'den fazladır. Oysa gerçekte hıristiyanların oranı % 30 civarındadır. Kalanlar da yerel tabiat dinlerine inanan animistlerdir.

+ Yorum Gönder