+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Avrupa ülkeleri Ekonomi Sıralaması Nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Avrupa ülkeleri Ekonomi Sıralaması Nasıldır
  avrupa ülkeleri ekonomi sıralaması nasıldır kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Ülkelerin Ekonomi Sıralaması

  Avrupa'nın ''en kırılgan ekonomisi'' yüksek borç stokunun da etkisiyle Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika ekonomileri takip ediyor.

  Merkez Bankası Enflasyon Raporu'da yer alan ''Avro Bölgesi Çevre Ülkelerinde Kırılganlık Endeksi''nde, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika ekonomileri, borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (GSYH), bütçe dengesinin GSYH'ya oranı, cari dengenin GSYİH'ya oranı, işsizlik, Kredi İflas Takası (CDS), Alman tahvilleri ile getiri farkı (10 yıllık), bankacılık CDS ve Avrupa Merkez Bankasından borçlanma verileriyle oluşturulan ''Kırılganlık Endeksi''ne göre sınıflandırıldı.

  Endekse göre, Yunanistan ''7,52'' puanla en kırılgan kırılgan ekonomi olurken, Yunanistan'ı, ''5,41'' puanla İrlanda, ''-0,21'' puanla Portekiz, ''-1,69'' puanla İspanya, ''-4,12'' puanla İtalya ve ''-6,91'' puanla Belçika ekonomileri izledi.

  Ülke verileri karşılaştırıldığında, Yunanistan'ın borç stoku ve tahvillerinin getirisinin oldukça yüksek olması kırılganlığını en çok artıran unsurlar olurken, İrlanda'da bankacılık sektörü kırılganlığı artırıyor. Portekiz de bankacılık sektöründeki sorunların etkisiyle Kırılganlık Endeksi'nde 3. sırada yere alıyor. İşsizlik ise İspanya ekonomisinin kırılganlık oranını en çok yükselten faktör konumunda bulunuyor.

  Raporda, İrlanda'da krizin bankacılık sektöründe ortaya çıkmış olmasının ve AB ülkelerinin bankacılık sektörlerinin bütünleşik yapısı bir arada değerlendirildiğinde, çevre ülkelerin bankacılık sektörlerinde meydana gelebilecek olası sorunların diğer AB ülkelerinin bankacılık sistemlerini de önemli ölçüde etkilemesinin kuvvetle muhtemel olduğu bildirildi.

  Rapora göre, İrlanda bankalarının en büyük iki alacaklısı İngiltere ve Almanya. Portekiz'de ise yerli bankaların yükümlülüklerinin oldukça önemli bir bölümünün İspanyol bankalarına olduğu görülüyor. İspanyol bankalarının en büyük alacaklısı ise Almanya, İngiltere ve Fransa bankaları.

  Kırılganlık Endeksi, borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (GSYH), bütçe dengesinin GSYH'ya oranı, cari dengenin GSYİH'ya oranı, işsizlik, Kredi İflas Takası (CDS), Alman tahvilleri ile getiri farkı (10 yıllık), bankacılık CDS ve Avrupa Merkez Bankası'ndan borçlanma verilerinin bileşiminde oluşuyor. Ancak tabloya aşağıdaki veriler alınmıştır:

  Ülke Borç Stoku/GSYİH Bütçe dengesi/ GSYİH Cari denge/ GSYİH İşsizlik Alman tahvilleri ile getiri farkı.


  1.Avrupa Birliği, 15.4 trilyon dolar
  2.Amerika, 15,04 trilyon dolar
  3.Çin, 11.3 trilyon dolar
  4.Hindistan, 4.45 trilyon dolar
  5.Japonya, 4.39 trilyon dolar
  6.Almanya, 3.1 trilyon dolar
  7.Rusya, 2.4 trilyon dolar
  8.Brezilya, 2.3 trilyon dolar
  9.İngiltere, 2.25 trilyon dolar
  10.Fransa, 2.2 trilyon dolar
  11.İtalya, 1.8 trilyon dolar
  12.Meksika, 1.7 trilyon dolar
  13.Güney Kore, 1.55 trilyon dolar
  14.İspanya, 1.41 trilyon dolar
  15.Kanada, 1.4 trilyon dolar
  16.Endonezya, 1.12 trilyon dolar
  17.Türkiye, 1.02 trilyon dolar
  18.İran, 928 milyar dolar
  19.Avustralya, 917 milyar dolar
  20.Tayvan, 885 milyar dolar
  21.Polonya, 765 milyar dolar
  22.Arjantin, 709 milyar dolar
  23.Hollanda, 705 milyar dolar
  24.Arabistan, 676 milyar dolar
  25.Tayland, 601 milyar dolar
  26.Güney Afrika, 554 milyar dolar
  27.Mısır, 515 milyar dolar
  28.Pakistan, 488 milyar dolar
  29.Kolombiya, 470 milyar dolar
  30.Malasya, 447 milyar dolar

+ Yorum Gönder