+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Jeolojik Devirler ve Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Jeolojik Devirler ve Özellikleri
  Jeolojik Devirler ve Özellikleri
  Zaman Devir Süre
  ( milyon sene )
  Yerküremizin Tarihi
  Yaşamının Gelişimi
  PALEOZOİK I.ZAMAN Arkiyen
  Algonkiyen
  4600–570 Yerkürenin oluşumu, volkanlar, ilk kayalıklar, büyük kıtaların oluşumu, buzullar ve sıradağlar; bakteriler, denizanaları,deniz yosunları, kıta çekirdeklerinin oluşumu
  MEZOZOİK II. ZAMAN Kambriyen 570–500 Metalleşmeden sonraki ısınma; kafadanbacaklılar, iskeletsiz hayvanlar
  Ordovisiyen 500–440 Denizlerin taşması, Antarktika ekvatorda, sahrada buzullar; mercanlar (deniz mercanları)
  Siluriyen 440–405 Kuzey Avrupa’da sıradağların oluşumu; mercan kayalıkları, balıklar, yer bitkileri
  Devoniyen 405–350 Başka deniz taşkınları (yeni); eğrelti otu, atkuyruğu hayvanı
  Karbonifer 320–285 Gondwania’nın buzullaşması; Taşkömürü çağı ormanları ikiyaşayışlı hayvanlar, sürüngenler. Zonguldak’taki taşkömürü yataklarının oluşmuştur.
  Permiyen 285–225 Sıradağların oluşumu, Avusturalya’nın buzullaşması; sürüngenlerin yayılıp; çoğalmaları
  NEOZOİK III. ZAMAN Trias 225–195 Tek bir tane büyük kıta; memeli hayvanlar, zengin deniz hayvanları dünyası
  Jura 195–137 Çöllerin oluşumu, büyük anakaranın parçalanması, Amerika Avrupa ile Asya’nın uzaklaşması, demir madeni havzalarının oluşması, tuz bloklarının oluşumu, petrol; ilk kuş “ Archaeopteryx”, dev keler (dinozorlar)
  Kalker ( Kireç ) 137–67 Gondwana kıtasının parçalanması, Güney Atlantik Okyanusunun açılması, Hindistan Yarımadasının Antarktika’dan ayrılması, midyeler, kara dinozorların yaşamlarının zirvesi ve sonları
  IV. ZAMAN Tersiyer 67–1,5 Kuzey Amerika’daki sıradağların ve Alp’lerin oluşumu, Afrika'nın Asya ile birleşmesi, Avustralya’nın Antarktika’dan kopması, Hindistan Yarımadasının Asya kıtası ile birleşmesi, memeli hayvanların ve kuşların gelişimi.Toros ve Karadeniz sıra dağlarının oluşumu.Volkanik dağlarımızın oluşması.Linyit,petrol ve tuz yataklarının meydana gelmesi.
  Kuvarterner 1,5 Kuzey. ve Güney Amerika'nın birleşmesi, buzul çağı, ve sonrasında deniz seviyesinin yükselmesi, ilk insanın ortaya çıkması, büyük iklim değişimleri, şiddetli soğuma ve buzullaşma, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu,Egeid kıtasının çökmesi ve Ege Denizinin oluşması.

 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Jeolojik devirler, Dünyanın oluşumundan bugüne kadar geçirdiği devirler için kullanılır bugüne kadar beş tane jeolojik dönem olmuştur ve bunlarda zamanında yaşanılan yokoluşlar ile değişimlerle ayrılmıştır.
+ Yorum Gönder


jeolojik devirler ve özellikleri,  jeolojik zamanlar ve özellikleri,  jeolojik devirlerin özellikleri