+ Yorum Gönder
Güzel Sözler-Yazılar ve Ünlülerden Özlü Sözler Forumunda Mevlananın akıl ve tefekkür ile ilgili sözleri ve açıklaması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Mevlananın akıl ve tefekkür ile ilgili sözleri ve açıklaması
  Mevlananın akıl ve tefekkür ile ilgili sözleri ve açıklaması

  Ey kardeş! Sen, tefekkür ile hayat bulmalısın. Bedenin kemik ve et olarak hayvanlarla aynı. Tefekkürün gül ise, sen bir gül bahçesindesin. Eğer, diken gibi düşünüyorsan (nefsânî arzularına mağlûp isen) ateşte yanacak bir kütüksün.


  İnsanlar, beden ve nefisleri itibarıyla diğer varlıklardan farksızdır. İnsanları diğer varlıklardan farklı ve üstün kılan; ince tefekkür, duygu derinliği ve hissiyat zenginliğidir. Bu vasıflar doğru ve yerinde kullanıldığı takdirde insanı rûhânîleştirir ve onu meleklerden üstün bir mertebeye ulaştırır. Fakat insan nefsine mağlûp olup bu vasıfları yitirirse, o zaman hayvanlardan daha aşağı bir derekeye yuvarlanır.


  Akıl, sonradan ah çekmek için değil; düşünüp tedbir almak içindir.


  Akıl, nefsânî yolda kullanılırsa neticesi sadece âh u vâhtır. Fakat o, insanı bu şekilde ağlatmak için değil, doğru yolda hakikat incilerini dermek ve şeytanın hilelerine karşı tedbir almak için bize verilmiştir. Bu itibarla onun asıl kıymeti, her işin sonunu hesap ederek yanlışlıkları bertaraf edebildiği nisbettedir. Yani akıl, “akl-ı selîm” olabildiği ölçüde makbul ve değerlidir.


  Köpek bile atılan bir kemiği veya ekmeği koklamadan yemez.


  Her teklif ve davranışı önce akl-ı selîm ile tartmak şarttır. Bu hususta bir köpeğin bile gösterdiği dikkati insanoğlunun göstermemesi, onun şeref ve haysiyetini kaybetmesine sebebiyet verir. Bunun içindir ki Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, kendisine herhangi bir kişi methedildiği zaman önce: «Onun akl-ı selîmi nasıl?» diye sorarlardı.


  Akıl zorunludur; lâkin insanda aklın sınırlı olduğunu anlayacak kadar akıl olmalıdır.


  Sınırlarını bilmeyen akıl, okyanus ortasında dümeni kırılmış bir gemiye benzer. Nereye sürükleneceği, hangi girdapta yok olacağı meçhuldür. Bu itibarla akıl, kendi hudutlarını tesbit edebildiği ölçüde daha mûteber ve faydalıdır. Daha açık bir ifadeyle akıl, ancak vahyin sınırları içinde kemâl ve seviye kazanır.


  Ahmaklığın, bilgisizliğin yırttığı yer, artık yama tutmaz. Ey öğüt veren, oraya hikmet tohumunu pek ekme!


  Hikmeti idrak, ancak akl-ı selîm ve kalb-i selîmin âhengi ile gerçekleşir. Onun için hikmeti ahmakların idrak etmesi imkânsızdır. Onlara hikmet öğretmeye kalkışmak, yağmur damlalarının çöle veya sert kayalar üzerine yağıp heder olması gibi, beyhûde bir çabadır.
 2. Acil

  Mevlananın akıl ve tefekkür ile ilgili sözleri ve açıklaması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


tefekkür sözleri,  tefekkür ile ilgili sözler,  mevlananın tefekkürle ilgili sözleri,  tefekkür güzel sözler,  tefekkür ile ilgili mevlana sözleri,  en guzel tefekkur sozu