+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Uzay Bilimleri Forumunda Dünyanın Şeklinin Sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dünyanın Şeklinin Sonuçları
  Dünyanın Şeklinin Sonuçları Hakkında Bilgi


  1. Kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Buna bağlı olarak;

  Dünyanın Şekli.jpg

  a. Işınların atmosferde aldığı yol uzar.
  b. Işınların uzaya yansıma oranı artar.
  c. Sıcaklık azalır.
  d. Deniz suyu tuzluluğu ve sıcaklığı azalır.
  e. Kalıcı kar ve orman üst sınırları alçalır.
  f. Gölge boyu uzar.
  g. Sıcaklık kuşakları oluşur.
  h. Termik basınç kuşakları oluşur.
  i. Bitki türleri değişir

  2. Dünyanın bir yarısı aydınlıkken, diğer yarısı karanlıkta kalır. Bu iki bölümü birbirinden ayıran çizgiye aydınlanma çemberi denir.
  3. Kutuplar, yerin merkezine daha yakın olduğu için ekvatora göre kutuplarda yer çekimi daha fazladır.
  4. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyu ile meridyenler arasındaki uzaklık azalır.
  5. Çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru azalır.
  6. Haritalarda bozulmalar meydana gelir.
  7. Kuzey yarım kürede kutuplara doğru gidildikçe Kutup yıldızının görünüm açısı küçülür. 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  DÜNYANIN ŞEKLİNİN SONUÇLARI KISACA


  1. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından fazla olması
  2. Ekvatorun uzunluğu diğer meridyenlerle karşılaştırılınca daha uzun olması
  3. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak ısınma ekvatordan kutuplara doğru azalır.
  4. İki meridyen arası uzaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır.
  5. Dünyanın bir tarafının aydınlık iken diğer tarafının karanlık olması
  6. Dünyanın dönüş hızının ekvatordan kutuplara doğru azalması
  7. Kutup yıldızının görünme açısı enlemlere göre değişim göstermesi
  8. Dünya küre olduğundan dolayı güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları değişir.
  9. Dünya küre şeklinde olduğu için gölgesi daire biçimindedir
  10. Paralel dairelerinin boylarının kutuplara doğru azalması
  11. Ekvator ve kutuplarda termik kökenli basınç merkezlerinin oluşması

+ Yorum Gönder