+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Vücudumuzu Tanıyalım Forumunda Mitoz bölünme çekirdek bölünmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Mitoz bölünme çekirdek bölünmesi
  Mitoz bölünme çekirdek bölünmesi


  Mitoz bölünme


  Mitoz:Ökaryot hücrelerde hücre döngüsünün interfaz evresinden sonra çekirdek ölünmesi anlamına gelen mitoz gerçekleşir Mitoz aralarında kesin sınır olmayan 4 evrede tamamlanır

  1.Profaz:Mitozun ilk evresidir Bu evrede kromatin yoğunlaşır ve kromozomlar belirgin hale gelir Çekirdekçik belirsizleşir ve porfazın sonunda tamamen gözden kaybolur Eşleşmiş kromozomların her biri sentromer bölgesinde birbirlerine bağlı iki kardeş kromatit halinde görülür Hayvan hücrelerinde bulunan ve interfaz evresinde eşleşmiş olan sentriyoller aynı kutuplara doğru giderken aralarında iğ iplikleri ve sentriyollerden hücre zarına doğru aster iplikleri oluşur Sentriyollerden uzanan bu iplikler mikrotübüllerdir Profazın sonuna doğru çekirdek zarı erir Karşı kutuplara ait iğ iplikleri hücrenin ortasına doğru uzanırlar ve bunların bavıları sentromerin kinetokorlarına bağlanırken bazılarıda hücrenin diğer kutbundan gelen kendi benzerleriyle etkileşirler
  Mitoz bölünme.jpg

  2.Metafaz:Kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuş kromozomlar her iki kutbada eşit uzaklıkta olan ekvator düzleminde sıralanır Bu evrede kromozomlar büyüklüğüne ve tipine göre dizilip karyotip oluşturulabilir

  3.Anafaz:Her bir kromozomun sentromerleri ve kardeş kromatitleri birbirinden ayrılır Kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonra kardeş kromozomlar olarak adlandırılır Bu kromozomlar kinetokora bağlı iğ iplikleri boylarının kısalmasıyla hürenin zıt kutuplarına doğru hareket etmeye başlar Kinetokora bağlı olmayan iğ ipliklerinin uzamasıylada hücrenin kutupları birbirinden uzaklaşır ve hücrenin boyu uzar anafazın sonlarında hücrenin kutupları iki grup kromozom içerir bu gruplar aynı sayıda kromozoma sahiptir

  4.Telofaz:bu evrede gerçekleşen olaylar profazın tersidir Kutuplara ulaşmış olan kromozomların etrafında yeni çekirdek zarları oluşur iğ iplikleri kaybolurken kromozomlar çözülmeye başlar ve interfaz evresinde olduğu gibi kromatin haline dönerler Çekirdek içinde yeniden çekirdekçik meydana gelir Böylece bir çekirdekten aynı genetik bilgiye sahip iki çekirdek oluşur telofaz evresinde mitoz tamamlanır
 2. GÜLDEREN
  Üye

  Hücereler devamlılık sağlamak amacıyla bütün canlılarda gerçekleşmekte olan hücre bölünmesini gerçekleştirerek çogalıp gelişmektedirler.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Canlılarda gerçekleşen ve büyüme , yenilenme ve çoğalma gibi görevleri olan mitoz bölünme iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. bunlar karyokinez ve sitokinez. karyokinez yani çekirdek bölünmesi ilk olarak gerçekleşen kısımdır.
+ Yorum Gönder


mitoz bölünme,  çekirdek bölünmesi evreleri,  mitoz bölünmenin evreleri,  mitoz bölunme,  mayoz bölünme evreleri,  mayoz mitoz bölünme