+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Vucut Sağlığı Forumunda Vücudun kısımları nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Vücudun kısımları nedir
  Kısaca vücudun kısımları nedir

  Arkadaşlar sizce vücudun kısımları nelerdir kısaca açıklar mısınız?
 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Kısaca Vücudun kısımları nedir

  Eller ve Ayaklar

  El ve ayaklarımızdaki kemikler şekil ve boyut itibariyle farklılık gösterseler de, temelde aynı yapıya sahiptir. Elimizde de, ayağımızda da, bütün parmaklarda üçer kemik varken başparmaklarda ikişer kemik bulunur.
  El ve ayaklardaki küçük kaslar büyük ölçüde kol ve bacaklardaki kaslara bağlanan kirişlerin kontrolü altındadır. Gerek el, gerekse ayak parmaklarına giden kirişler sıvı dolu keselerle (bursan) çevrelenmiştir. Böylelikle, elimizi veya ayağımızı kıpırdatmak istediğimizde kolayca harekete geçerler.
  Elimiz ince ve kıvrak hareketlere son derece elverişli bir yapı gösterir. Başparmağımızın avuş boyunca hareket kabiliyetine sahip olması, istediğimiz şeyi sıkıca tutmamıza imkan verir. İnsanoğlunun alet kullanmasını sağlayan şey de işte bu eşsiz özellğidir. Bilek çeveresindeki kuvvetli bağdoku, parmaklara giden sinir, kiriş ve damarları korur. Çok sayıda sinir ucuyla donatılmış olan parmak uçlarımız vücudumuzun en hassas kısımları arasındadır.

  Bacaklar

  Bacaklar vücudumuzun bütün ağırlığını taşıdığından, kollarımıza nazaran çok daha kuvvetli ve dengelidir. Oynar başlı birer eklemle kalça kemiğine bağlanan bacaklar öne ve arkaya doğru büyük bir hareket serbestisine sahiptir. Uyluk kemiği dizde bacağın alt bölümünün iki uzun kemiği olan kaval kemiği (tibia) ve kamış kemiğine (fibula) bağlanır. Ayak bileğinizi iki yandan tuttuğunuzda, başparmak tarafına gelen kemik ucu kaval kemiğine, küçük parmak tarafına gelen de kamış kemiğine aittir. Dizdeki menteşeli eklem dizkapağı kemiği, bir yağ tabakası ve bursan adı verilen yastıksı kesecikler tarafından korunur.
  Bacak iki yana pek dönmediği için, koldaki kadar çok kası yoktur. Buna karşılık, bacak kasları kol kaslarından daha kuvvetlidir. Mesela uyluk kemiğiyle kalça kemiğine bağlı bulunan kalça kaslarımız, hiç zorlanmadan vücudumuzu oturur pozisyondan tutup ayağa kaldırabilir.
  Kan ve lenf damarlarıyla sinirler karın boşluğundan gelip bacaklara dağılır. Atardamarlar ve toplardamarlar sayısız küçük uzantıyla bacaklardan kan dolaşımını sağlar. Geniş bir sinir şebekesi de beyinden gelen talimatı bacaklara ulaştırmak ve duyu mesajlarını taşımakla vazifelidir. Vücudumuzun hastlıklara karşı kendini savunmasında rol oynayan bağışıklık sistemine dahilçok sayıda lenf kanalının bir bölümü de uyluğumuzu örten derini hemen altında bulunur.

  Kollar

  Kollar Dolaşım ve lenf sistemlerinin ana damarları göğüs boşluğundan kollara dağılır. Kol siniri kolun hareketlerini kontrol eder ve elin gönderdiği mesajları beyne ulaştırır.
  Kafatası, kaburgalar, kalça kemiği gibi bazı kemiklerin başlıca görevi diğer organları muhafaza etmektir. Buna karşılık kol ve bacak kemikleri herşeyden önce manivela fonksiyonunu üstlenir. Elimizi kullanmamızı sağlayan kol, bacağa nazaran çok daha esnektir. Omuz kaslarının da yardımıyla, kol kaslarımız sırasında kuvvetli, sırasında çok hafif hareketler yapmaya imkan tanır. Kolun üst bölümünde yer alan uzun kemik (pazı kemiği) dirsekte alt bölümün iki uzun kemiği olan döner kemik (radyus) ve dirsek kemiğine (ulna) bağlanır. Bileğinizi iki yana tuttuğunuzda, başparmak tarafında elinize gelen kemik ucu döner kemiğe küçük parmak tarafındaki de dirsek kemiğine aittir. Dirseğinizdeki kemik çıkıntısı da dirsek kemiğinin başıdır. Dirsek eklemi, bükülme hareketinin yanı sıra, elinizle birlikte yan dönme kabiliyetine sahiptir.

  Sırt

  Sırt Vücudumuzun eğilip bükülecek kadar elastik olmasını belkemiğimizi oluşturan küçük kemiklere, yani omurlara borçluyuz. Belkemiğinin hemen yanında böbrekler ve onların üzerinde yer alan adrenal bezleri bulunur. Omuriliğimiz omurlardaki deliklerden geçerek kuyruksokumuna kadar uzanır. Omurga sinirleri de omurilikten çıkıp vücuda dağılır. Sırt kasları vücudumuzu eğip doğrultmamızı sağlar, göğsümüze destek olur ve kollarımızın kuvvetine katkıda bulunur.

  bölümlerine ulaşır. Yemek borusu da bir diğer delikten geçerek besinleri midemize taşır.

  Baş ve Boyun

  Baş Ve Boyun Merkezi sinir sisteminin en büyük parçası olan beyin başımızda bulunur. Göz, kulak, tat ve koku hücreleri gibi duyu organları da gene baştadır. Baştaki ağız ve burun sindirim ve solunum sistemlerimize lüzumlu olan besinlerin, suyun ve oksijenin giriş kapılarıdır. İskelet sistemimize dahil birbirine kenetlenmiş, sağlam kemikler hassas bir organ olan beyni muhafaza eder.

  Kafatasımız ve çenemiz çok sayıda yüz kaslarıyla örtülmüştür. Bu kaslar çenemizi oynatmamızı, gözlerimizi açıp kapatmamızı, yüz ifadelerimizi değiştirmemizi mümkün kılar. En elastik kas ise, çiğneme hareketine de katkıda bülünan dildir. Boyunda kıkırdaklardan meydana gelen bir kakan konuşmamızı sağlayan ses tellerini korur. Kafatasıyla baş derisinin arasında üç çift tükürük bezi vardır. Sindirime yardımcı olan tükürüğü salgılayan bu bezler kabakulak olduğumuzda şişip ağrırlar. Gözlerimizin birer köşesinde yer alan küçücük gözyaşı bezleriyse saydam tabakanın nemli ve temiz kalmasını sağlar.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Vücudumuz iskelet ve deri kısımlarından oluşur. şimdi oturup vücuttaki yaklaşık 278 kemiği saymaya çalışmak biraz zamanımızı alır. onun dışında deri ve kemiklerin bir kombin oluşturarak insanın bedenini oluşturduğunu söylemek en basidi olur.
+ Yorum Gönder