+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Vücut Sistemleri Forumunda Diafragma nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Diafragma nedir
  Diafragma nedir?
  Göğüs ve karın boşlukları arasında bulunan, solunumda önemli rolü olan geniş bir kastır.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Diafragma, arkadan I, II ve III lomber vertebralara, önden sternum alt bölümüne ve yandan kostal arkuslara tutunmuş kubbe şeklinde muskülotendinöz yapıdır. Karın ve to-raks boşluklarını ayırır. Diafragma anatomik deliklerden değişik normal yapıların geçişine müsaade eder. Aortik hiatus XII. torasik ver-tebra hizasında arkaya uzanır ve içinden aorta, duktus torasikus ve azigos ven sistemi geçer. Özofageal hiatus, hemen önden ve hafifçe sola X. torasik vertebra hizasından uzanır. Aortik hiatusdan özofagus ve vagus sinirleri geçer.


  IX.torasik vertebra hizasında ve özofageal hiatusun hafifçe sağında vena kava inferiorun ve frenik sinirlerin küçük dallarının geçmesine müsaade eden vena caval delik bulunur. Aortadan direkt olarak çıkan frenik arterler alt interkostal arterler ve a.mammaria internanın terminal dallan ile birlikte diafragmanın beslenmesini temin eder.

+ Yorum Gönder


diafragma nedir