+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Vücut Sistemleri Forumunda Leğen Kemiği Nedir, Leğen Kemik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Leğen Kemiği Nedir, Leğen Kemik
  Leğen Kemiği Nedir, Leğen Kemik

  Omurga ile alttaraf arasında, çevresi kemikten bir kap şeklinde olduğu için leğen (pelvis) adı alan iskelet bölümü; arkada sacrum ve occyx, yanlarda kalça kemiklerinin aralarında eklemleşme-sinden meydana gelir.

  Pelvis içyüzünün orta bölümünde ve yanlardaki iki eğik çizgi halindeki Kabartının meydana getirdiği bir darlıkla (üst darlık) iki bölüme ayrılır. Büyük leğen, küçük leğen

  Bu iki pelvisi birbirinden ayıran sınır:

  1) Arkada ve ortada; beşinci bel ve birinci sakrum omurlar arasındaki çıkıntı, promontorium;
  2) Yanlarda; a) sakrum ve üium parçaları
  adı ile iki parçadan meydana gelen terminal çizgi b) pecten ossis pubis; c) angulus pubicus'un üst kenarının arka dudağı
  3) Önde ve ortada, pubis simfizinin üst kenarıdır.

  Genel olarak yayık bir oyun kâğıdı kupası biçiminde fakat şekli ve büyüklüğü şahsa ve cinse göre değişiklik gösteren pelvis üst darlığı öne ve aşağıya bakan bir düzlem üzerinde olup, yatay düzlemle arasında 60 derecelik bir açı vardır.
  Büyük leğen; Üst darlığın üstünde kalan ve kalça çukurları ile sakrum'un yan parçalarının terminal çizgi üstünde kalan bölümleri arasında meydana gelen boşluktur.

  Küçük leğen; Yalnız leğen (pelvis) adı ile de anılan küçük leğen, bütün pelvis bcşluğunun altında kalan bölümdür. Altta alt darlık adı ile ve piyeste main biçiminde olan bir darlıkla sınırlıdır.

  Alt darlık önde, altta ve ortada pubis sinfizinin alt kenarı, arkada ve ortada coccyx'in tepesi; yanlarda iskion - pubis kolları ve iskion tümseği. Piyeste bunlarla beraber, her iki yanda, iskion tümseği ile sakrum arasındaki çentileri kapatan sakro - tuberal bağlar, vardır.

  Küçük leğenin iç yüzü, önde ve ortada, pubis sinfizinin arka yüzü; yanlarda foramen obturalum ile bunu çevreleyen kemik bölümleri ve ramım ossis ischii pars acetabularis; arkada sakrumun ve eoccyx'in konkav olan ön yüzü ile sınırlıdır.
  Küçük pelvis, iç yüzünde orta darlık adı verilen bir dar çevre daha gösterir, bu orta darlığın sınırı; arkada dördüncü ile beşinci sakrum vertebrası arasındaki eklem; yanlarda, spina ossis ischii ve bu dikeni pubis sinfizinin 1/3 alt bölümü ile 2/3 üst bölümünün arasına çekilen çizgidir. Piyeste bunlara ilâveten yanlarda sakro - spinal bağlar bulunur.

  Küçük pelvisin ekseni, konkavlığı öne bakan bir çizgi olup önden arkaya çapın ortasından ve sakrumun eğriliğine paralel olarak geçer. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Alm. Becken (m), Fr. Bassin, İng. Pelvis. Çok az hareket edebilen eklemler ve bağlar ile birleşmiş, dört kemikten meydana gelen bir iskelet yapısı. Leğen, bir adet sacrum kemiği, iki adet coxae kemiği, bir adet coccygis kemiğinden ibârettir.
  Önde coxae kemikleri (kalça kemikleri) symphsis pubica denen bir eklem kemiği aracılığı ile birleşmişlerdir. Arkada bu iki kemik, sacrum kemiği ile eklem yapar. Coccygis kemiği sacrumun altında onunla eklem yapar. Kadın ve erkeklerde leğen kemiği, esas îtibâriyle aynı olmakla birlikte biraz farklılık gösterir.
  Leğen kemiği omurga ile bacaklar arasında bağlantıyı sağlayan ve fazla ağırlık taşıyan bir kemiktir. Altta uyluk kemikleri üstte omurgalarla eklem yapar. Leğen kemiğine bacak ve vücut hareketlerinin önemli bir kısmını sağlayan kaslar yapışır. Önde karın ön duvarı ile birleşen leğen kemiği, iç organların yerleştiği karın boşluğunu alttan sınırlar. Leğen kemiğinin meydana getirdiği pelvis boşluğu kadınlarda doğum yolunun önemli bir kısmını teşkil eder.
+ Yorum Gönder