+ Yorum Gönder
Vücudumuzu Tanıyalım ve Vücut Sistemleri Forumunda Sinir sistemi hangi sistemlerle ortak çalışır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Sinir sistemi hangi sistemlerle ortak çalışır
  Sinir sistemi hangi sistemlerle ortak çalışır


  sindirimsistemi.gif

  Sindirim sistemi sindirim olayının çoğunu gerçekleştirse bile yardımcı organlarla birlikte çalışmak zorundadır.bu organlar doğrudan veya dolaylı olarak sindirim olayına yardımcı olurlar.bu organlar.
  Sindirime Yardımcı Organlar :

  Karaciğer ve pankreas salgıladığı sindirim enzimleri (salgıları) ile sindirime yardımcı olan organlardır. Bu organlar salgılarını on iki parmak bağırsağına verirler.  a) Karaciğer :

  Karın boşluğunda, midenin sağ üst kısmında bulunan en büyük iç organıdır. Karaciğer safra (öd) salgısını üretir, kandaki şeker (glikoz) miktarını ayarlar ve glikoz depolar, bazı vitaminleri (A, K, D) üreterek depolar, zehirli maddelerin etkisini yok eder. (Çok zehirli olan amonyağı, daha az zehirli olan üre ve ürik asite çevirir).

  Safra (öd) sıvısı, safra kesesinde depolanır ve buradan ince bağırsağa (on iki parmak bağırsağına) verilir. Safra (öd) sıvısı, büyük yağ moleküllerinin daha küçük parçalara ayrılmasını ve yağların (mekanik
  ) sindirimini sağlar.  b) Pankreas :

  Midenin alt kısmında yer alan yaprak şeklindeki organdır (karma bezdir). Pankreas, pankreas öz suyu salgısını üreterek ince bağırsağa (on iki parmak bağırsağına) verir. Pankreas öz suyu salgısında, karbonhidrat, protein ve yağların sindirilmesini sağlayan enzimler bulunur. (Amilaz = karbonhidrat, tripsin = protein, lipaz = yağ). Ayrıca salgıladığı hormonlar sayesinde (insülin ve glukagon) kandaki glikoz (şeker) miktarını ayarlar.  7- Sindirim Sistemi Bezleri :

  Sindirime yardımcı olmak için sindirim enzimi (salgı) üreten mide, tükürük ve ince bağırsak bezleri sindirim sistemi bezleridir.  a) Tükürük Bezleri :

  Tükürük salgısını üretirler. Tükürük, ağızda besinlerin yumuşatılmasını sağlar. Tükürük bezleri dil altı, kulak altı ve çene altında bulunur.  b) Mide Bezleri :

  Mide öz suyu salgısını üretirler. Mide öz suyu salgısının içinde mukus, mide asiti (tuz asiti), pepsin, renin enzimleri bulunur.

  Mukus, midenin iç yüzeyini örterek mide asitinin zarar vermesini önler.

  Mide asiti, pepsin, renin besinlerin parçalanmasını ve besinlerle gelen mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar.  c) İnce Bağırsak Bezleri :

  Salgıladığı salgılar ile ağızda sindirilemeyen karbonhidratların, midede sindirilemeyen proteinlerin, on iki parmak bağırsağında sindirilemeyen yağların sindirilmesini sağlar.

  Besinlerin Sindirimi ve Sindirilen Besinlerin Kana Geçişi :

  Büyük moleküllü besin maddelerinin (içeriklerinin) kana ya da hücrelere girebilecek yani hücre zarından (porlardan) geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Besin içeriklerinden karbonhidratlar, proteinler ve yağların sindirimi ince bağırsakta tamamlanır ve sindirilen besinler ince bağırsakta bulunan ve tümür denilen çıkıntılardan kana verilir. Tümür denilen çıkıntılarda (eldiven parmakları gibi) çok sayıda kılcal kan damarı bulunur. Sindirilen besinler tümürlerden emilerek (emilim yolu ile) kana geçer ve kan yoluyla hücrelere taşınır.

  Besin içeriklerinden su, mineraller ve vitaminler sindirime uğramadan kalın bağırsağa gelir ve kalın bağırsakta bir süre bekletildikten sonra kalın bağırsaktan emilerek kana verilir ve kan yoluyla hücrelere taşınır.

  (••• Yağlar ince bağırsakta sindirildikten sonra lenf damarlarına verilir ve lenf damarlarından kan dolaşımına karışır  NOT : 1- Besinlerin sindirim sisteminde sindirilme veya kalma süresi :

  Ağız ‡20 Saniye

  Yemek Borusu ‡10 Saniye

  Mide ‡2–6 Saat

  İnce Bağırsak ‡5 Saat

  Kalın Bağırsak ‡24 Saat  Enzimlerin Sindirimdeki Görevi :

  Enzimler, sindirim olayının gerçekleşmesini sağlayan salgılardır. Enzimler, enerji vermesi için kullanılan büyük moleküllü besin içeriklerinin kimyasal sindirim sonucu kana ya da hücrelere girebilecek kadar küçük moleküller haline dönüşmesini sağlar. Besin içeriklerinin kimyasal sindirimlerinin başladığı ve bittiği yerler farklıdır.Ana Sindirim Organları

  Ağız
  Yutak
  Yemek borusu
  Mide
  İnce bağırsak
  Kalın bağırsak
  Anüs

  Yardımcı sindirim organları

  Karaciğer (safra kesesiyle)
  Pankreas (pankreas öz suyuyla)
 2. Zahra
  Üye

  Bir organ sistemi olan Sinir Sistemleri, canlıların içsel ve dışsal çevresini algılayan, bilgi elde etmeye yarayan ve elde ettiği bilgiyi beyin dahil tüm Merkezi organlara ileten bir dokudur. Sinir sistemleri kafatası ve omurga içindeki sinirlerden oluşmaktadır.
+ Yorum Gönder


sindirime yardımcı organları içeren afişler,  SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI İLE İLGİLİ TABLOLAR,  sindirim sisteminde bulunan organlar ve görevleri,  sindirimde yardımcı olan organlar ve görevleri,  organlarımız ve görevleri ile ilgili afiş