+ Yorum Gönder
İnternet Sorunları ve Yararlı Linkler Forumunda Adli Sicil Kaydı Sorgulama Dilekçe Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Adli Sicil Kaydı Sorgulama Dilekçe Örneği
  Adli Sicil Kaydı Sorgulama


  ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYITLARININ VERİLMESİ
  5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 7 ncı maddesi ile Adli Sicil
  Yönetmeliği'nin 9 uncu maddelerine göre;
  Adli sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler ;
  - Kamu kurum ve kuruluşlarına,
  - Adli sicil kaydının ait olduğu kişiye,
  - Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekillerine.
  Adli sicil bilgisi taleplerinde;
  - Adli sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi,
  - Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi,
  - Dilekçenin imzalı olması,
  zorunludur
  Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler;
  - Mahalli adli sicillerde o yer Cumhuriyet Savcılıkları,
  - Merkezi adli sicilde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
  - Asliye mahkemeleri olmayan yerlerde kaymakamlıklar
  - Yurt dışında konsolosluklar verir,

  RESMİ KURUMLAR AÇISINDAN
  Adli sicil kaydı talep edilenlerin kimliklerini gösterir belge örneğinin talep yazısına
  eklenmesi,
  Kaydın hangi nedenle ve nerede kullanılmak üzere istenildiğinin açıklıkla belirtilmesi,
  Taleplerin kuruluşa en yakın yerdeki Bölge Bilgi İşlem merkezinden karşılanması,
  Elli ve daha fazla kişiyi kapsayan sabıka kayıtlarının mutlaka uygun şekilde formatlanmış
  disket veya CD nin talep yazısına eklenilerek istenilmesi,
  Zorunlu olup bu şartları taşımayan taleplerin karşılanması mümkün bulunmamaktadır.

  KİŞİLER AÇISINDAN
  Dilekçe ile başvurulması,
  Adli sicil kaydının ne iş için talep edileceğinin ve nereye verileceğinin açıkça belirtilmesi,
  Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb. gibi kimliği tevsik eden bir belgenin görevlilere
  mutlaka ibraz edilmesi ve kimlik bilgilerinde kısaltma bulunmaması,
  Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekil tarafından
  yapılabileceği yasa hükümleri gereği olduğundan
  bir başkası için sabıka belgesi istenilemeyeceğinin hatırdan çıkarılmaması,
  18 yaşından küçüklerle ilgili Adli sicil ve arşiv kayıtlarının yalnızca Cumhuriyet
  Başsavcılıkları, hakim ve mahkemelere verilebileceğinin bilinmesi,
  Başvurunun bizzat dilekçe ile yapılması gerekli olduğundan internet üzerinden e-posta yoluyla veya
  bilgi edinme hakkı kanunu gereğince yapılacak adli sicil kaydı taleplerinin karşılanmasının mümkün
  bulunmadığının bilinmesi,
  Zorunlu olup bu şartları taşımayan taleplerin karşılanması mümkün bulunmamaktadır.

  ÜCRET ÖDENMESİ
  5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 17. Maddesine göre kişiler tarafından yapılacak adli sicil
  veya arşiv kaydı taleplerinde, 5 (beş) TL ücret alınır. Bu ücret Adalet Bakanlığının
  ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumuna
  gelir kaydedilir.
  İş sahipleri aşağıda örneği bulunan dilekçeyi başvurularında kullanabilirler.

  YABANCI DİLDE ADLİ SİCİL KAYDI TALEBİ
  Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün Tuna Caddesi No:10 Yenişehir/ANKARA Tel:
  431 61 20 adresinden, dilekçelerinin İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde
  cevaplandırılması istenilebilir.

  YURT DIŞINDAN BAŞVURU
  Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye'de ikamet etmiş ve
  haklarında sabıka kaydı talep edilen yabancılar adli sicil kaydı istemine ilişkin dilekçe'yi
  doldurup imzalayarak,hangi yabancı dilde cevap istediklerini de belirtmek suretiyle,nüfus
  kağıdı suretleri ile birlikte bulundukları yer Konsolosluğu vasıtasıyla başvuruda
  bulunabilirler.Sabıka kayıtları İngilizce,Almanca ve Fransızca olarak üç dilde hazırlanabilir. 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Dilekçe Örneği :

  ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA  ………………………………………………verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

  …/…/20

  Adı ve Soyadı


  İmza

  Açık Kimliği :
  T.C Kimlik No :
  Soyadı :
  Adı :
  Baba Adı :
  Ana Adı :
  Doğum Yeri :
  Doğum Tarihi :
  Nüfusa Kayıtlı
  Olduğu Yer (İli-İlçesi) :
+ Yorum Gönder


adli sicil kaydı dilekçesi,  adli sicil kaydı sorgulama dilekçesi,  adli sicil sorgulama dilekçe örneği,  adli sicil belgesi örneği,  adli sicil belgesi formu,  adli sicil ve arşiv kaydı dilekçesi