+ Yorum Gönder
İnternet Sorunları ve Yararlı Linkler Forumunda SHÇEK İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. NAZLI
  Bayan Üye

  SHÇEK İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi
  SHÇEK İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi iletişim telefonu
  0216 496 45 99 2. Ziyaretçi

  ben sultanbeyli toplum merkezinin koşullarını ögrenmek istıyorum lütfen
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Sultanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi

  ETİK KURALLARIMIZ


  Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

  * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarına en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

  * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

  * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

  * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişilerden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

  * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

  * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

  * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederiz.
+ Yorum Gönder


shçek istanbul sultanbeyli toplum merkezi,  shçek sultanbeyli