+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda İngilizce superlatıve cümle örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İngilizce superlatıve cümle örnekleri
  superlative cümle örnekleriçok az 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  İngilizce superlatıve cümle örnekleri

  (En üstünlük derecesi) "Superlative" kişiler yada nesneler arasında en üstün olanı ifade etmek için kullanılır. Yani "Comparative" iki nesne yada insan arasında kıyaslama yaparken "Superlative" 3 yada daha fazla nesne yada insan arasındaki en üstün olanı ifade eder. Bunu yaparken yine kısa ve uzun sıfatlarda farklı yapılır. Kısa sıfatların başlarına “the” ve sonlarına “-est” yazılırken uzun sıfatların başlarına “the most” yazılarak yapılır.

  İngilizce superlatıve cümle.jpg

  Örnek olarak kısa sıfatlar;

  Adjective Comparative Superlative

  Tall…………..taller…………….the tallest

  Short …………shorter…………the shortest

  Small……….….smaller …………..the smallest
  şeklinde yazılırken uzun sıfatlar;

  Adjective Comparative Superlative

  Expensive ………more expensive ……… the most expensive

  Beautiful ……..….more beautiful ……….. the most beautiful

  Difficult …….…more difficult ………….the most difficult
  şeklinde yazılır


  Örnekler:


  Mary is 25 years old. John is 20 years old. Helen is 30 years old

  Mary is older than John but Helen is the oldest

  Mount Ağrı is higher than Mount Uludağ but Everest is the highest in the world

  Ahmet is the most intelligent student in this school

  That girl is the most beautiful girl in our scool

  New York is the most exciting city in the USA

  This book is better than that one

  This is the best school in the city.


  Sonlarına “-er the …..-est” başlarına “more the most” alan sıfatlar regular (düzenli) sıfatlardır. Bir de irregular (düzensiz) sıfatlar vardır. Irregular fiillerin 2. ve 3. hallerinin farklı olmaları gibi irregular sıfatların da comparative ve superlativeleri farklı olur. Bunların sayıları çok değildir. En sık kullanılanları şunlardır:


  Adjective Comparative Superlative


  Good…………….. beter………….……..the best

  Bad………………….worse……………… the worst

  Far……………….….farther/further….….the farthest/furthest

  Little ……………..…less……………..…… the least

  Much/many…………more……….……….the most
+ Yorum Gönder


ingilizce superlative örnek cümleler,  ingilizce superlative örnekler,  İNGİLİZCE SUPERLAtive soru cevap,  ingilizce superlative cümleleri,  superlative örnekler,  ingilizce süperlative örnekleri