+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Kavram haritası egitim çalışmaları hakkında kullanılmasında devletin ve vatandaşların sorumlulukları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kavram haritası egitim çalışmaları hakkında kullanılmasında devletin ve vatandaşların sorumlulukları
  egitim çalışmaları hakkında kullanılmasında devletin ve vatandaşların sorumluluklarık 2. ALİALİAli
  Yeni Üye

  Eğitim ve çalışma haklarının kullanılmasında devletin ve vatandaşların sorumlulukları cevap lazım
 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  çalışma hakkı ve eğitim hakkı ile ilgili bilgiler

  Eğitim Hakkı..
  .
  Eğitim, temel bir insan hakkı .olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir Bunun altında yatan en önemli etken eğitimin; insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktör ve insa.nların kendilerini gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır İnsan Hakları. Evrensel Bildirgesi’.nde eğitimin; cinsiyet, ırk, etnik yapı ve ulus gibi ayrımlar gözetilmeksizin her bireyin hakkı olduğu açıklanmıştır.


  çalışma hakkı

  Özgürlükten yoksun bırakılmak nasıl hoş görülemezse, aşırı yoksulluk içinde bırakılmak da aynı biçimde h.oş görülemez Bu .nedenle sosyal ve ekonomik hakları savunmak son derece önemlidir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi devletlere, çalışma koşulları, adil ücret, grev, iş alanında kadın ve çocukların korunması gibi 23 toplum.sal ve ekonomik hakkı güvence altına almalarını önerir

  Ekonomik haklar, yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez. Aynı zamanda insan onurunun korunması için maddi güvencenin g.erekli olduğunu, anlamlı bir işin yokluğu ya d.a yeterli bir barınağa sahip olmama durumunun insan onurunun zedelenmesine yol açtığını kabul eder

  Sosyal ha.klarımız toplumsal yaşama. tam katılım için gerekli olan haklardır Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir

  Kim olursak olalım, toplumsal ya da ulusal kökenlerimiz ne olursa olsun, kadın ya da erkek olalım, eğitim hep.imizin hakkıdır A.na ve babaların çoc.ukları için düşüncelerine ve inançlarına uygun bir eğitim verme hakkına saygı gösterilir Ancak doğal olarak bu eğitimde çocuğun haklarını zedeleyici hiçbir unsur bulunmamalıdır

  Kültürel haklar, kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gel.ecek nesillere akt.arabilmek için eğitim hakkını kapsar Yine de kültürel olarak sınıflanmayan diğer birçok hak, özellikle toplum içinde azınlıkta kalan gruplar için öznel k.ültürlerini korumak açısından so.n derece önemlidir Örneğin.; ayrımcılığa uğramama ve kanunlar karşısında eşit biçimde korunma hakkına sahip olmak gibi

 4. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Kavram Haritaları


  kavram-haritalar-1.gifkavram-haritalar-3.jpg

+ Yorum Gönder


kavram haritası örnekleri,  hükümet ve görevleriyle ilgili kavram haritası,  sosyal bilgiler kavram haritası,  kavram haritası örneği,  kavram haritası sosyal bilgiler,  eğitim ve çalışma haklarının kullanılması ile ilgili kavram haritası