+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Elementler ve iyonik bağlı bileşikler şeması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Elementler ve iyonik bağlı bileşikler şeması
  Şemaya ihtiyacım var bana yardımcı olurmusunuz.. lütfen yardm ediiin yarına ödevm vaar 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema VE açıklama

  Sodyum ve klor atomlarının sodyum klorid oluşturmak üzere iyonik bağla bağlanışı. Sodyum en dıştaki atomunu kaybeder ve asal gaz elektron konfigürasyonuna sahip olur. Bu elektron egzotermik olarak klor atomuna girer. Ardından zıt yüklü iyonlar birbirini çeker ve iyonik bağ oluşur.]] Klor atomunun sodyum atomunun son katmanındaki bir elektronu alarak negatif yükle yüklenir. Böylece klor anyonu oluşur.Sodyum atomu ise bir elektonu eksildiği için pozitif yükle yüklenerek sodyum katyonunu oluşturur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip oldukları için birbirini çeker. Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvvetli bir kimyasal bağdır ve bu kimyasal bağ iyonik bağ olarak adlandırılır.

  iyonik bağlı bileşiklerin özellikleri

  1)
  İyonik bileşikleri oluşturan iyonlar belli bir geometrik düzen içinde dizilirlerbu yapıyaiyonik kristal yapı denir.
  2) İyonik bileşikler oda sıcaklığında genellikle katı halde ve kristal yapıda bulunur.
  3) İyonik bağlı bileşikler elektrik akımını iletmezler.
  4) Sulu çözeltilerinde ve erimiş halde iyonlarına ayrıştıkları için bu hallerde elektrik akımını iletirler.
  5) Sert ve kırılgandırlartel ve levha haline getirilemezlerherhangi bir zorlamada kırılırlar.
  6) İyonik bileşiklerin formüllünü yazarken önce(+)yüklü sonra (-)yüklü iyonlar yazılır.
  7) iyonik bağ kesinlikle kovelent bağdan karıştırılmamalıdır


  elementlerdeniyonikbalb.gif
+ Yorum Gönder


elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız,  elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema,  elementlerin iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren şema,  elementlerden iyonik bağlı bileşikler nasıl oluştuğunu gösteren şema,  elementlerden iyonik bağlı bileşikler nasıl oluşur,  elementlerde iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren şema