+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Termometreden nasıl faydalanırız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Termometreden nasıl faydalanırız
  hiç bir yerde termometreden nasıl faydalanırız yok konuyu anlatan 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Mevsimine göreevinizde veya dışarıda soğuğun ya da sıcağın kaç derece olduğunu öğrenmek için kim bilir kaç kez termometreye bakmışsınızdır

  Herkesin bildiği gibi termometrenin görevi ısıyı ölçmektir Başka türlü söylemek gerekirsesoğuğun veya sıcağın ne kadar olduğunu (kaç dereceyi bulduğunu) göstermektir Termometre kelimesi"ısı" anlamına "thermo" ve "ölçü" karşılığı "meter metre" kelimelerinden meydana gelmiştir Yani bileşik bir kelimedir

  Bir termometrenin yapı ve görevindeki esasaynı ısıda daima aynı dereceyi göstermesidir Bu alandaki ilk çalışmalar daKristof Kolomb`un Amerika’yı keşfinden 100 yıl sonra 1592 yılında Galileo (Galile) adındaki bilgin tarafından yapılmıştır Galilegerçekte bir "hava termoskopu" diye tanımlanması gereken bir tür termometrenin yapımını tasarlamış ve bunu başarıyla gerçekleştirmiştir Galile`nin yaptığı termoskop (ısı gösterici)bir ucunda oyuk bir ampulcük bulunan cam bir tüptü Dar bir boru görünüşündeki cam tüpün içinde hava vardı Tüp ve ampulcükiçindeki havanın genleşmesi için ısıtılıyordu Sonra açık olan uç su gibi bir sıvının içine sokuluyordu

  Tüpteki hava soğuyunca hacmi büzüşüyor küçülüyor ve onun yerine açık uçtan giren su yükseliyorduKısacası ısı değişikliği tüpün içindeki sıvının (suyun) yükselip alçalmasıyla fark ediliyordu Ancak burada sadece havanın genleşip büzülüşü sayesinde ısı değişiklikleri görülüyorfakat ısının ölçülmesi mümkün olmuyordu Gene deısı değişimlerinin atmosfer basıncıyla ilişkisi esası ortaya çıkarılmıştı


  Günümüzde kullanılan modern termometrelerdeısıyı ölçmek içinhava değişimlerine göre genleşip büzülen bir sıvı kullanılır Söz konusu sıvıince cam boruya titiz bir dikkatle bağlantılı camdan ve çok küçük bir yuvarlağın içindedir Yüksek ısıyla (sıcakla)sıvı genleşir Cam boruda yükselir Alçak ısıyla (soğukla)büzüşür aşağı doğru çekilir Cam borunun üstündeki taksimetre (dereceleme)bize ısının ne olduğunu belirtir
 3. Ziyaretçi
  hakan beyin söyledikleri pek içime sinmedi diybilirim çükü termometreden nasıl faydalandınız deyince bence şöyle olmalı mesala insanın ateşini ölçerek,kaynayan suyun ısısını ölçerek,toprak ısısını ölçerek ve benzeri gibi olması gerekiyor bir de termometreden nasıl faydalanırız konuyla alakası hiç yok bence (ben MELİKE ERKEN)
 4. Ziyaretçi
  melike sana katılıyorum ama hakan beyin söylediklerine saygı duymalıyız

 5. Ziyaretçi
  Sana Katılıyorum Melike ama Aleynaya hiç katılmıorum

 6. Ziyaretçi
  herkesin kendi fikri hiç kimseye katılmıyorum

 7. Ziyaretçi
  melike ye katılyorum ama aleyna ya katılmıyorum çünkü adamın söyledikleri yanlış

 8. Ziyaretçi
  Düzgün bişe yazın yoksa düşük not alcam yhaaaaaaaa

 9. Ziyaretçi
  Yha abicim ablacım bizim istedeiğimizi yazssanız memlun olurumlütfen tartışmayalım<3

 10. Forumacil
  Devamlı Üye
  CELSİUS
  Celsius ölçeği, 1742'de İsveçli astronom Anders Celsius'un ismiyle adlandırılmış bir sıcaklık ölçme birimidir.

  Celsius çevirim formülleri
  ilk ölçek çevrilen ölçek formül
  Celsius Fahrenheit °F = °C × 1.8 + 32
  Fahrenheit
  Celsius °C = (°F – 32) / 1.8
  Celsius Kelvin K = °C + 273.15
  Kelvin
  Celsius °C = K – 273.15
  Sıcaklık değerlerini birbirine çevirmek için

  Celsius ölçeğine göre, suyun üçlü noktası (aynı anda katı sıvı ve gaz halinde bulunabildiği sıcaklık: triple point) 0,01 °C (veya 273,16 K) olarak tanımlanır. (Bu tanımla, daha önce referans alınan suyun donma noktası 273,15 K'dir, ancak üçlü noktanın ölçümü çok daha kesin bir şekilde yapılabilmektedir). Bir derece Celsius (1°C) ise, mutlak sıfır ile suyun üçlü noktasının farkının 1/273,16'sı olarak tanımlanmıştır. İlk olarak Anders Celsius tarafından önerilen buzun erime noktası ile suyun kaynama noktası arasında 100 derecelik bir sıcaklık ölçeği düşüncesi, 1954 yılında daha kesin sonuç vermesi amacıyla bu şekle getirilmiştir. Bu değişiklik ve Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler konferansının son kararları doğrultusunda (°C) birimindeki C sembolü santigrat olarak değil Celsius şeklinde okunacak. Yani (°C) nin doğru okunuşu "derece Celsius" şeklindedir.

  FAHRENHAYT
  Geniş bir kullanım alanı olan sıcaklık ölçek sistemlerinden birisi. Cıvayı ilk defa termometrik bir araç olarak kullanan Alman Fizikçi D. G. Fahrenheit tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçeğe göre suyun donma noktası 32 °F, kaynama noktası ise 212 °F olarak belirlenmiş ve bu iki nokta arası 180 eşit parçaya bölünmüştür. Bu ölçek sistemi daha hassas olduğundan ve tam dereceleri okumada daha sağlıklı değerler verdiğinden meteorolojide ve iklim biliminde kullanılması daha akılcıdır. Ülkemizde, Fahrenhayt sıcaklık ölçeği yerine Santigrat derece kullanılmaktadır.

  KELVİN
  K harfi ile gösterilen ve birim aralığı Santigrat (Celsius) derecesiyle aynı olan, ancak sıfır noktası olarak mutlak sıfırı (–273.15°C) alan sıcaklık ölçüsü birimi. İsmini, termodinamikteki mutlak sıfır kavramını ilk kez gazlardan tüm maddelere uygulayan İskoç asıllı bilim adamı Lord Kelvin'den (1824-1907) alır. 1954'teki onuncu Ağırlık ve Ölçüler Genel Konferansı'nda (Conférence Générale des Poids et Mesures) suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının (mutlak sıfırla olan farkının) 273.16'da biri olarak tanımlanmıştır.

  Santigrat derecesi sıfır noktasını suyun donma noktası olarak aldığından, 0°C 273.15K'e eşit olur. Benzeri şekilde Santigrat derece olarak ifade edilen herhangi bir sıcaklığı kelvine çevirmek için söz konusu değere 273.15 eklenir. Örneğin: 22°C=295.15K (22+273.15)

  Kelvin sıcaklık birimi 1967'deki 13. Ağırlık ve Ölçüler Genel Konferansı'ndan beri "derece" sözcüğü kullanılmadan tanımlanmakta ve dolayısıyla derece işareti(°) olmadan yazılmaktadır.

  CİVALI VE İSPİRTOLU TERMOMETRELER
  Her zaman karşılaşılan sıcaklıkları ölçmek için yeterli olan civalı ve ispirtolu termometrelerin ölçme alanı çok dar ve sınırlıdır. Daha düşük sıcaklıkları ölçmek için tolüen ve pentan gibi değişik sıvılar kullanılır. Yüksek sıcaklıklar gazlı termometrelerle ölçülür. Çok incelik isteyen sıcaklık ölçümlerinde, laboratuvarlarda elektrik dirençli termometreler ve termoelektrik termometreler kullanılır.

  AZOTLU TERMOMETRE
  Azotlu termometre ile 1600 dereceye kadar olan sıcaklıklar ölçülebilir. Bunun üstündeki sıcaklıkları ölçmek için pirometrelerden yararlanılır. Bu âletin, sıcaklığı ölçülecek cisme değmesine gerek yoktur, yalnızca cismin ışımasını ölçmesi yeterlidir.

  TERMOSTAT
  Termostat, kapalı bir ortamda termometrenin verilerine dayanarak sıcaklığı sabit tutan bir âlettir. Üzerinde, istenilen sıcaklığı elde etmek için ayarlanabilen bir düğmesi vardır; bir ısıtma aygıtına elektrikle bağlanan termostat,, aygıtın verdiği sıcaklığı arttırmağa ya da azaltmağa yarar.

  MET@L TERMOMETRELER
  Civalı ve alkollü termometrelerin ölçemediği yüksek sıcaklıkları ölçmede kullanılır.fırın ve fabrikalarda 1600°C ye kadar olan yüksek sıcaklıkları ölçebilir.

  SIVILI TERMOMETRELER
  Sıvılı termometreler civa ve renklendirilmiş alkol kullanılarak yapılan termometrelerdir.Termometrelerin ölçüm yapabilecekleri sıcaklık aralıkları vardır.Bu sıcaklık aralığı termometrede kullanılan sıvının donma ve kaynama sıcaklıkları arasıdır.

  Donma sıcaklığı Kaynama sıcaklığı
  Civa -39°C 357°C
  Alkol -115°C 78°C

  Yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi civalı termometrelerde -39°C ile 357°C ler arası alkollü termometrelerde ise -115°C ile 78°C arası sıcaklık değerleri ölçülebilir.

  Dolayısıyla hava sıcaklığının kutuplarda -50°C lere düştüğünü civalı termometreyle,kaynamakta olan suyun sıcaklığını da alkollü termometreyle ölçemeyiz.

  HASTA TERMOMETRESİ
  Vücut sıcaklığını ölçmede kullanılan civalı termometredir.35°C ile 42°c sıcaklıklar arası 1/10 duyarlılıktan ölçülebilir.yani bu termometrelerle 0,1°C lik sıcaklık değişmeleri ölçülebilir. Hasta termometresindeki boğum,ölçüm yapılırken civanın hazneye hemen dönmemesi için konulmuştur.

  GAZLI TERMOMETRELER
  Gazlar, sıvılara göre, sıvılarda da katı maddelere göre sıcaklığa karşı daha duyarlıdır.Bu nedenle gazlı termometreler çok hassas sıcaklık ölçümlerinde kullanılır

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


termometreden nasıl faydalanırız,  termometre nasıl faydalanırız,  termometr eden nasıl faydalanırız,  termometrelerden nasıl faydalanırız,  termometrelerden nasıl yararlanırız,  termometre nasıl yararlanırız