+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda A.Comte’un üç hal yasasına göre insanlık hangi hal ya da aşamalardan geçer Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  A.Comte’un üç hal yasasına göre insanlık hangi hal ya da aşamalardan geçer
  A.Comte’un üç hal yasasına göre insan düşüncesi ya da insanlık hangi hal ya da aşamalardan geçer? 2. The_BaSRi
  Devamlı Üye

  Üç hal yasası (law of three stages)


  auguste comte.jpg

  A. Comte"un öne sürdüğü ve insan düşüncesinin evrimsel bir süreç izleyerek üç aşamadan geçtiğini öne süren yaklaşım. Buna göre, bütün olayların nedenlerinin doğaüstü varlıklara dayandırılarak açıklandığı ilk dönem teolojik safha; olay ve ilişkilerin soyut kavramlara atfen açıklandığı ikinci döneme metafizik safha; maddi sebep-sonuç ilişkilerinin çözümlendiği üçüncü ve en gelişmiş dönem ise pozitif safhadır. Böylece, Comte"a göre, insan düşüncesi dinsel düşünceden metafiziğe, oradan da pozitif düşünme biçimine geçerek, geri döndürülemez evrimsel bir seyir izlemektedir.

+ Yorum Gönder