+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Türkiye'de uyuşturucu kullanmanın cezası var mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de uyuşturucu kullanmanın cezası var mıdır
  Türkiye'de uyuşturucu kullanmanın cezası var mıdır? 2. HARBİKIZ
  Moderator  Kullanıp bırakmış bir yakınım var hakkında ne tür bir cezai işlem uygulanır ?  uyu-turucu-kullanman-n-cezas-.jpg

  • Esrar maddesi de diğer uyuşturucu ve uyarıcı maddeler gibi ülkemizin de taraf olduğu 1961 TEK Sözleşmesinin 28.ve 33. Maddelerine göre kullanılması, bulundurulması , satışı, yasak olan maddelerdendir. Yine 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 3. ve 22.maddelerinde : “Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır. İkinci ve üçüncü maddelerde memnu olduğu yazılı olan müstahzar afyon ile esrar her nerede görülürse görülsün hemen zaptolunur ve bunlar hakkında da 20 ve 21 inci maddeler hükümleri tatbik olunur.” denilmektedir.Çok daha ileri derecede alışkanlık ve bağımlılık yapan maddelere geçiş özelliği de taşıyan esrar maddesinin kullanımı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191. maddesine göre bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.
  Sorunuzda geçen ve kişinin önceden kullanmış ve bırakmış olması durumunun; adli makamlara intikal etmediğinden her hangi bir cezai müeyyidesi bulunmamaktadır.Yine Türk Ceza Kanununun 192/4 maddesinde ; “ Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz .” denilmektedir.

+ Yorum Gönder