+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Kültürümüzün atatürkün düşünceleri üzerindeki etkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kültürümüzün atatürkün düşünceleri üzerindeki etkileri
  Atatürkün duygu,düşünce ve kişilik özelliklerini ifade eden sözleri.

  LUTFEN YARDIM EDİN BUNUNLA İLGİLİ HİÇ BİR YAZI BULAMADIM !

  BİR DE ŞU KONU VAR=

  KÜLTÜRÜMÜZÜN ATATÜRKÜN DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.

  LÜTFEN BUNADA BİR YAZI BULUN ÇOK ACİL LAZIM !!!!

  acil yardım istiyorum!!! 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Atatürkün duygu,düşünce ve kişilik özelliklerini ifade eden sözleri.

  atat-rk.jpg


  Kültürümüzün Atatürkün Düşünceleri Üzerindeki Etkileri nelerdir - Kültürümüzün Atatürkün Düşünceleri Üzerindeki Etkileri hakkinda bilgiler.

  ATATÜRK; "Okumak geleceğine ve insanlığa vermesi demektir."

  Kültürün insan ve toplum üzerindeki derin etkisini bilen ve ifade eden Büyük Önder Atatürk diğer uluslara da tesirini gösterir.

  Yine Atatürk'e göre; "Türkiye bir maymun değil ve hiçbir ulusu taklit etmeyecektir" O sadece özleşerek gelişecektir" (Atatürk'ün bu cümlesi; 29 Ekim 1930 da Türk Ocağında Amerikalı gazeteci Miss Ring'in "Türkiye'nin her bakımdan Amerikanlaşmasının düşünüldüğünü sorması üzerine verdiği cevaptır.)

  Sonuç olarak Atatürk'ün kültür ve uygarlık konusundaki görüşleri doğrultusunda şunları söylemek mümkündür.

  Her ulusun bir öz kültürü vardır. Bizim ulusumuz da asırlar süren bir tarihe bezemeleri kendine özgüdür. Vb.

  Bütün bunlara rağmen; Doğu-batı-kuzey-güney uygarlıklarından birinin pratik hayatta; dünya insanları birbirlerine benzen müşterekler edinmektedirler.

  Bu anlamda da günümüzde global bir uygarlık süreci yaşamağa koşullandırıldığımızı söyleyebiliriz.  Atatürk'e göre Türk'ün tanımı

  Atatürk'ün manevi kızı olan Afet İnan Hanım Türk'ü bir kaç cümleyle kısa ve öz olarak şöyle anlatmıştır:

  ― "Bu memleket dünyayı aydınlatan güneştir."

  Damarlarında Türk kanı dolaşıp da buduncu bilinç açısından vicdanlarında ve ruhlarında bir tahribat mı oluşmuş.  ― "Tanrı nasip eder Cihanda Sulh" sözünü saptıranlara ithaf olunur)  ― "İstanbul'da çıkan bir gazeteyi Kaşgar’da ki Türk de anlayacaktır. " Atatürk  ― "Türkiye Türklerindir. " Atatürk  ― "Kanını tanıyandan başkasına inanma!" Atatürk  ― "Dünya yüzünde ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir." Atatürk  ― "Bir gün yapıversinler. " Atatürk  ― "Milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avı olacaklardır. " Atatürk  ― "Türk'lerin yasadıkları her yer misak-ı milli hudutları içindedir." Atatürk  ― "Hayattaki yegane üstünlüğüm 1938'den bugüne kadar geçen 67 yıllık süreçte kan ve vicdan itibarıyla tek bir Türk yönetmemiştir! )  ― "Beni olağan üstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağan üstünlük Türk olarak dünyaya gelmemdir." Atatürk  ― "Türk budur: Yıldırımdır dünyayı aydınlatan güneştir." Atatürk  ― "Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor Türklüğüme bağlayınız." Atatürk  ― "Ülkeniz sizindir tarihte Türk’tü bugün de Türk'tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır." Atatürk  ― "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize millî an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. " Atatürk  ― "Türk aydınlarının kendi kendisini bilmemesinden ve başka milletlerde şu veya bu sebeple üstünlük olduğunu sanarak kendini onlardan aşağı görmesinden doğmaktadır. Bu yanlış görüşe son vermek için Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihi ile tanımak ve tanıtmak şarttır." Atatürk  ― "Türkiye bir maymun değildir ve hiç bir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak ABD’ci Batı özentisi aydınlara(!) duyurulur!)  ― "Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur." Atatürk  ― "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." Atatürk  ― "Taş kırılır ama Türklük ebedidir" Atatürk  ― "Türk aleminin en büyük düşmanı komünizmdir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir. " Atatürk  ― "Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan anadilde eğitim ve yayın istemlerine çanak tutan sözde Atatürkçüler bu sözü iyi öğrensin!)  ― "Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtuluş Savaşı'nda benim de milletime ettiğim bir takım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugüne ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmi araştırmalar da bunlar arasındadır. Benim arkadaşlarıma tavsiyem şudur: şahsınız için değil fakat mensup olduğumuz millet için elbirliği ile çalışalım. çalışmaların en büyüğü budur." Atatürk  ― "Asla Şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doġcaktır." Atatürk  ― "Yeni Türk yazısı sürüleri başında dağlarda dolasan çobanlarımıza kadar en az bir zamanda yaymaya çalışmak hepimizin vicdan ve milli haysiyet borcudur." Atatürk  ― "Milletleri yükselten bu hususa bir amil daha ilave edelim; Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelade bir intikam değil refahına düşman olanların zararlarını dermeyi hedef tutan bir intikamdır." Atatürk  ― "Bütün dünya bilmeli ki; karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet insanlık hassasının yok olduğunu ilan eylemektir." Atatürk  ― "Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir." Atatürk  ― "Türk Milletinin karakteri yüksektir Türk Milleti zekidir." Atatürk  ― "Şu anda en derin sevinci ve heyecanı içindeyim." Atatürk  ― "Türk Türk olmanın içinde buluruz." Atatürk  ― "Türklük en engin övünç dayanağımdır" Atatürk  ― " Mensup olduĵm Türk milletinin şan ve şerefi varsa benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır." Atatürk  ― "Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır yaşayamaz ve yaşamayacaktır. " Atatürk  Onuncu Yıl Nutku'ndan

  ― "Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyetidir. " Atatürk  ― "Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz." Atatürk  ― "Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır müspet ilimdir." Atatürk  ― "Asla şüphem yoktur ki bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doġacaktır. " Atatürk  ― "Türklük en engin övünç dayanağımdır." Atatürk  ― "Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı?'Türk'üm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi' diyelim." Atatürk  ― "Evvela bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu göstermeliyiz. " Atatürk  ― "TÜRK çetin işler başarmak için yaratılmıştır!" Atatürk  ― "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki ASİL kanda mevcuttur!" Atatürk  ― "Bir Türk cihana bedeldir!" Atatürk  tüm bunlardan Atatürk'ünTürk milleti ve Türk kültürü hakkındaki düşüncelerini çıkarabilirsiniz..

  özetlemek gerekirse ; Ataürk Türk milletinini karakterine ve boyun eğmez kültürüne inanarak kurtuluş savaşını başlatmıştır. kültürümüzün ATatürk'ün düşünceleri üzerine etkisi cesaretinin ve korkusuzluğunun pekişmesi şeklinde olmuştur.

+ Yorum Gönder