+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Atatürkün duygu ve düşünce özelliklerini ifade eden sözü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün duygu ve düşünce özelliklerini ifade eden sözü
  s.a aga admin her neyse acil bana Atatürkün duygu ve düşünce özelliklerini ifade eden sözünü bulup açıklarmısın çok acıl saol 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Atatürkün Kişiliği, Özellikleri


  Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliği ve özelliklerine dair derlemiş olduğumuz yazımızı okumaktasınız Konu ile ilgili yapıcı eleştirilerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz

  Mustafa Kemal Atatürk, çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir liderdir Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletin dikkatini çeken odur Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’nde, vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklâlinin tehlikede olduğunu söyledi Erzurum Kongresi’nde, millî sınırlar içinde vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunu bütün dünyaya ilân etti Kurtuluş Savaşı’nı bunun için başlattı Bu konuda hiçbir taviz vermedi Vatan savunmasını her şeyin üzerinde tuttu Sakarya Savaşı sırasında “Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz” diyerek bu konudaki kararlılığını gösterdi Vatanı için her şeyini feda etmeye hazır olduğunu şu sözü ile açıkça ifade etmiştir: “Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun Kutlu olan sensin Hepimiz senin için fedaiyiz Fakat sen Türk Milleti’ni ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın”

  Mustafa Kemal, vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmazdı Daha Çanakkale savaşları sırasında Anafartalar grubu komutanı iken en ön safta savaştı Bu savaş sırasında Atatürk’e bir şarapnel parçası isabet etmiş, fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı Sakarya Savaşı sırasında ise atından düşmüş ve kaburga kemikleri kırılmıştı Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı sedye üzerinden yönetmişti

  Mensubu olduğu Türk Milleti’ni sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır Onun “Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim” sözü, milletini ne kadar çok sevdiğini göstermektedir
  Mustafa Kemal Atatürk, idealist bir liderdi Onun idealizmi, yüksek vasıf ve kabiliyetlerine inandığı milletinin sonsuz hürriyet ve bağımsızlık aşkından kaynaklanıyordu Mustafa Kemal’in en büyük ülkülerinden birisi de millî birlik ve beraberlik içerisinde vatanın bölünmez bütünlüğünü sonsuza dek yaşatmaktı

  Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, millî sınırlarımız içinde millî birlik duygusuyla kenetlenmiş uygar bir toplum oluşturmaktı Vatanı kurtaran, hür ve bağımsız Türkiye idealini gerçekleştiren Mustafa Kemal, yeni Türkiye’yi modernleştirmek amacı ile çağdaş medeniyet idealine yöneltmiştir

  Atatürk’ün en büyük ideallerinden birisi de milletler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı meydana getirmekti İdeallerini gerçekleştirmek için çok çaba harcadı Bu çabalarına örnek olarak 1934′te imzalanan Balkan Antantı, 1937′de imzalanan Sâdâbat Paktı gösterilebilir
  Atatürk’ün inkılâpçılığı, akıl ve mantığın toplumsal gelişmeye egemen kılınması esasına dayanır Onun şu sözü akıl ve mantığa verdiği değeri en güzel şekilde ifade eder: “Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek en büyük özelliğimizdir Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidir”
  Mustafa Kemal’in olaylara yaklaşımı hep mantıklı ve gerçekçi olmuştur Milletine hep hakikatleri söylemiş ve bunu tavsiye etmiştir “Milleti aklımızın ermediği, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde görmediğimiz hususlar hakkında kandırarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz” sözü çok anlamlıdır O, akıl ve bilime çok önem verirdi Gerçeğe akıl ve bilim yoluyla ulaşılacağına inanan Atatürk, “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözü ile bunu en güzel şekilde açıklamıştır

  Mustafa Kemal, yaratıcı düşünceye sahip bir liderdi Türk Milleti’ni Kurtuluş Savaşı’na hazırlarken düşmanı yurttan atmak için savaşmak gerektiğine halkını inandırmakla işe başladı Yapacağı işlerin plânını en ince ayrıntılarına kadar tespit edip bunları uygulamak için değişik yöntemler denedi Sakarya Savaşı öncesinde, ülkenin kaynaklarından en verimli şekilde yararlanılmasını sağlayarak ordumuzun ihtiyaçlarını karşıladı

  Atatürk, bütün inkılâplarını gerçekleştirmeden önce, kamuoyunu hazırlamaya, millete inkılâpların gerekliliğini anlatmaya büyük bir özen göstermiştir Ona göre: “Milleti hazırlamadan inkılâplar yapılamaz” Atatürk, yurt gezilerinde halkla konuşmalar yaparak bunu gerçekleştirmiştir
  Gerek Kurtuluş Savaşı’mızın başarıyla sonuçlanması, gerek gerçekleştirilen inkılâplarla, Türkiye’nin çağdaşlaştırılması onun dehasının bir eseridir
  Başarılı olmanın sırlarından birisi de sabır ve disiplindir Mustafa Kemal Atatürk, her engeli sabır ve disiplin ile aşıp Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştıran bir liderdir

  O, meseleler karşısında önce düşünür, gerekli araştırmayı yapar, tartışır, kararını ondan sonra verirdi Verdiği kararı uygulamaya koyarken uygun zamanı beklerdi Zamanlamaya çok önem verirdi
  Samsun’a çıkmadan çok önce, millet egemenliğine dayanan bağımsız yeni bir Türk devleti kurmayı düşünmüştü Bu fikrini, o zaman açıklamadı Samsun’a çıktıktan bir süre sonra vatanın kurtuluşu ile ilgili fikirlerini uygulamaya başladı Kongreler topladı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman, saltanatı kaldırıp cumhuriyet yönetimini kurmayı düşünüyordu Fakat mecliste saltanat yanlıları olduğundan zamanlamayı uygun görmemişti Ancak Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştıktan sonra açılan ikinci meclis döneminde Atatürk’ün önderliğinde saltanat kaldırılıp cumhuriyet ilân edilmiştir

  Atatürk, Millî Mücadele’nin kazanılmasından sonra yaptığı inkılâpları çok önceden plânlamıştı Ancak, bunları uygulayacak ortam sağlanıncaya kadar büyük bir sabırla bekledi ve tam bir disiplin ile düşündüklerini gerçekleştirmeyi başardı

  Mustafa Kemal Atatürk, daha Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin hızla felâkete doğru sürüklendiğini görüp çareler aramaya başlamıştır Ülkemizin içinde bulunduğu durumu en doğru şekilde tespit etmiş ve ilerisi için en doğru kararları almıştır

  Atatürk, ileri görüşlü bir devlet adamıdır Atatürk’ün 1932′de Amerikalı General Mc Arthur’la yaptığı bir konuşma, bunu en iyi şekilde ortaya koymaktadır Atatürk bu konuşmasında; Avrupa’da Almanya’nın Versailles Antlaşması’nı ortadan kaldırmaya çalışacağını söylemiştir Avrupa’da savaş çıkarsa, bundan Bolşevikler’in yararlanacağını; Sovyet Rusya’nın yalnız Avrupa’yı değil, Asya’yı da tehdit eden başlıca kuvvet hâlini alacağını belirterek, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeleri önceden görebilmiştir

  Atatürk’ün gençlere söylediği “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lâzımdır” sözü, onun ileri görüşlü bir lider olduğunu açıkça ortaya koymaktadır

+ Yorum Gönder


atatürk hakkında duygu ve düşüncelerimiz,  atatürk duygu ve düşünceleri anlatan mektup,  atatürke duygu ve düşünceleri anlatan mektup,  atatürk hakkında duygu ve düşüncelerim,  atatürke duygu ve düşüncelerinizi belirten bir yazı yazınız,  atatürk ün duyguları ıfade eden sözkerı