+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Suyun moleküler yapısı nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Suyun moleküler yapısı nasıldır
  Suyun moleküler yapısı nasıldır 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Suyun moleküler yapısı nasıldır  Dünya yüzeyinin beşte üçünü kaplayan su (H20), hayvan ve bitkilerin biyolojik işlevleri için gerekli olan önemli bir kimyasal bileşiktir. Renksiz ve kokusuz olan suyun, oda sıcaklığında sıvı olması şaşırtıcıdır; bu boyuttaki bir molekülün gaz olması gerekir. Söz konusu özellik, su moleküllerinin ayrışma eğilimi göstermemelerinden kaynaklanır. Bu nedenle arı su, gerçekte bir polimerdir (iHıO'in).
  Suyun moleküler yapısı.jpg
  Molekül yapısı: Oksijen atomu, sekiz elektronla (eksi yüklü) sarılmış, sekiz proton (artı yüklü) ve sekiz nötronlu (yüksüz) bir çekirdekten oluşur. Dalga kuramına göre, elektronlar çekirdek çevresinde, bir elektronun herhangi bir zaman içinde bulunabileceği bölgeyi belirleyen, bulut biçimli yörüngelere yayılmışlardır. İs yörüngesi ile'ikisp'yörüngeleri, ikişer elektron içerirler. Geri kalan iki sp yörüngelerinde yalnızca birer elektron bulunur. Birer elektronlu yörüngeler kimyasal bağ'sağlamaya yarar. İs yörüngesindeki tek elektronla sarılmış iki hidrojen atomu, tepkime sırasında, oksijen atomunun tek elektronu sp yörüngeleri üstüne gelene kadar oksijen atomuna çekilebilir. Bu yolla,
  hidrojen ve oksijen çekirdeklerini içine alan yeni bir
  yörünge oluşur.

+ Yorum Gönder


suyun molekül yapısı hakkında bilgi,  suyun molekül yapısı nedir