+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Törenin türk devlet geleneğindeki önemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Törenin türk devlet geleneğindeki önemi nedir
  Törenin türk devlet geleneğindeki önemi nedir 2. HARBİKIZ
  Moderator

  TÜRK YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK TÖRE

  Töre, Türk sosyal hayatını düzenleyen kaideler bütünüdür. Başka bir ifadeyle, kişiler ve zümreler arası münasebetleri düzenleyen; idarecilerle idare edilenler arasındaki işleri, hak ve vazifeleri belirten usullerdir.24 Yönetim sistemine baktığımızda ise hükümdarın yetkilerini meclisler (Kurultay ve Hükûmet meclisi) sınırlandırmakta, hem hükümdarın hem de meclislerin üzerinde ise Töre bulunmaktadır. Ne halk ne de yönetim sisteminin herhangi bir unsurunun, çevresini törenin çizmiş olduğu normlar bütününün dışına çıkması mümkündür. Bu noktadan hareketle, Türk devletini kanun devleti olarak nitelendirebiliriz. Çünkü devletlerinin nevi şahsına münhasır bir yönetim sistemine sahip oldukları görülmektedir. Ancak, mutlaka bir isim vermek gerekiyorsa, eski Türklerde yönetim sistemine Töre Sistemi demek yanlış olmayacaktır. Zira il gider, töre kalır.
+ Yorum Gönder


törenin türk devlet geleneğindeki önemi,  törenin türk devlet geleneğindeki önemini belirtiniz,  törenin türk devlet geleneğindeki önemi nedir,  törenlerin önemi,  törenin türk devlet geleneğindeki önemini belirtisiz,  törenin türk devlet geleneğinde önemi