+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Ölüm Anında Neler Yaşanır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ölüm Anında Neler Yaşanır?
  Arkadaşlar sizce ölüm anında neler yaşanmaktadır. Bu konu hakkında beni az da olsa bilgilendirir misiniz? Beni bilgilendirdiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Ölüm Anında Neler Yaşanır?  İnsanın ölümünün nasıl gerçekleştiği Kuran'da detaylı olarak tarif edilmiştir. Kuran'da tarif edilen ölüm, bedenin tıbben ölümünden farklıdır. Kuran'da ölüm anında ölecek kişi tarafından görülen ama diğer insanlar tarafından görülemeyen bazı olayların gerçekleştiği haber verilir.

  Örneğin Allah'ın varlığını takdir edememiş, inkarcı bir insan, uykusu sırasında rahat bir şekilde ölmüş gibi gözükebilir. Oysa gerçekte o anda başka bir boyuta geçen ruhu, büyük acılar içinde ölümü tatmaktadır. Ya da tam tersine, acı çektiği sanılan bir müminin ruhu, aslında ayetlerde bildirildiği gibi bedeninden melekler tarafından güzellikle alınmaktadır.

  İnkarcılarla iman edenlerin ölümleri sırasında yaşadıkları olaylar da birbirinden tamamen farklıdır.

  Ayetlerde inkarcıların ölüm anında;

  Sırtlarına ve yüzlerine vurularak canlarının alınacağından,

  Şiddetli sarsıntılar hissedeceklerinden,

  Meleklerin ebedi azaplarını müjdeleyeceklerinden,

  Canlarının bedenlerinden yırtarcasına çıkarılacağından bahsedilir.

  Müminlerin ise;

  Ruhları bedenlerinden yumuşak bir şekilde çekilip alınacaktır.

  Melekler tarafından güzellikle ve selamla karşılanacaklardır.

  Melekler cennetle müjdeleyerek canlarını alacaktır.

  Yoksa kötülüklere batıp-yara alanlar, kendilerini iman edip salih amellerde bulunanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri bir mi (olacak)? Ne kötü hüküm veriyorlar. (Casiye Suresi, 21)
 3. Feyruşah
  Devamlı Üye
  Azrail iyilerin ruhunu hamurdan kıl çeker gibi, kötülerin ise kötülerin ise dikenli bir ağaca tülbenti yapıştırıp çekmek kadar acı olacağı söyleniyor.Bir yerde okumuştum Azrail çok iyimser ve sürekli sevap işleyen birinin ruhunu almaya geldiğinde bir misafir gibi eve gelip bayana vermiş ve bayan gülü kokladığı an ruhunu teslim etmişti. Tabi bu ameli iyi olan biri içindi.
+ Yorum Gönder