+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Demokrasi kavramı ilk defa nerde ortaya çıkmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Demokrasi kavramı ilk defa nerde ortaya çıkmıştır
  Demokrasi kavramı ilk defa nerde ortaya çıkmıştır? 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Demokrasi demos (halk) ve kratos (iktidar) kelimelerinden türetilmiştir. Kısaca, halkın halk tarafından, halk için yönetilmesi olarak tanımlanır.
  Demokrasi, hoşgörü, başkalarıyla barış içinde yaşama, fikir özgürlüğü, herkese insan olarak eşit değer verme, müzakereye açık olma, karşılıklı olarak taviz verme ve almaya yatkınlık gibi değerlere dayanmaktadır.

  Demokrasi (Paris şartına göre), temsili ve çoğulcu karakterleri ile seçmene karşı sorumluluğu, kamu makamlarının hukuka riayet etmesini ve adaletin yansız bir şekilde dağıtılmasını zorunlu kılar.

  İngiliz ve Amerikan demokrasileri, birçok ince farklılıklar gösterir. Bunlar farklı esaslara dayanarak farklı biçimlerde gelişmişlerdir.

  Demokrasinin “doğrudan demokrasi” “temsili demokrasi” ve “toplumsal / ekonomik demokrasi” gibi farklı anlamları söz konusudur.

+ Yorum Gönder


demokrasi ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır,  demokrasi ilk kez nerede ortaya çıkmıştır,  demokrasi nerede ortaya çıkmıştır,  demokrasi kavramı ilk ne zaman ortaya çıkmıştır,  demokrasi ilk defa nerede ortaya çıkmıştır,  demokrasi ne zaman ortaya çıkmıştır