+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Türk dilinin zaman içinde çeşitli deqişikliklere uqramasının sebebi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk dilinin zaman içinde çeşitli deqişikliklere uqramasının sebebi
  türk dilinin zaman içinde çeşitli deqişikliklere uqramasının sebebi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap türk dilinin zaman içinde çeşitli deqişikliklere uqramasının sebebi

  Ülkemizdeki yani Türkiye Cumhuriyetinindeki Türkçe den bahsediyor isek;

  Türkler'in 10. yüzyılın ilk yarısından itibaren ıslam dinini kabul etmeye başlamaları, toplumsal yaşamda köklü değişikliklere yol açmış, bu değişim dil, biçim ve öz açısından edebiyata da yansımıştır. İlk dönemlerde Şaman ve ıslam kültürleri arasında bir geçiş dönemi yaşayan sanatçılar; ıslam dinini benimsemekle birlikte, daha önce bağlı bulundukları kültürü korumuşlar, o dönemin sanat ve edebiyat dili olan Arapça ve Farsça'nın etkisinde kalmışlardır.

  Dilimizdeki Değişmeleri idrak etmek istiyor isek eğer, İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatını incelemeliyiz.

  Kısaca İrdeleyecek olursak:

  İslamiyet öncesi Türk Edebiyatını incelediğimizde, hakiki öz Türkçe nin kullanıldığını görürüz. Örnek eserler; Yenisey ve 8. yüzyıldan kalan Orhun yazıtları

  İslamiyeti benimseyip kabul etmeyi başladığımız zamanlar da dilimizde hafifte olsa değişmeler meydana gelmiştir. Bu hafif değişmeleri yansıtan eslere örnek olarak; Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig" (11. yüzyıl) ve Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan "Divan-ı Lugat-it Türk" tür (Türk Dilleri Sözlüğü).

  Batı Türkistan, Horasan ve Harzem bölgelerinde egemen olan Çağatay Devleti'nin kurulmasıyla, Hakaniye Türkçesi 14. yüzyıldan başlayarak Çağatay Türkçesi adını almıştır. Şiirleri, dil ve sözlük çalışmalarıyla Orta Asya Türk edebiyatının en büyük ustalarından kabul edilen Ali Şir Nevai ile gezi ve anı türündeki "Vekayi Babürname" adlı eseriyle tanınan Babür Şah, eserlerini 16. yüzyılda son bulan Çağatay Türkçesi ile yazmışlardır.

  Edebiyatı da doğrudan etkileyecek olan Türk dilindeki bir diğer gelişim ise 11. yüzyıldan başlayarak Oğuz-Türkmen boyları tarafından konuşulan güneybatı lehçesinde görülmektedir. Nitekim, bu Türk boylarından İran'ın bir bölgesi ile Azerbaycan'a yerleşenler Azeri Türkçesi'ni, Anadolu'ya yerleşenler ise Türkiye Türkçesi'ni oluşturmuşlardır. Bu etkilerle Anadolu'da oluşan Türk edebiyatı gelişerek günümüze kadar gelmiştir.

  İslam kültürünün Türk edebiyatı üzerindeki etkisi 11. yüzyıldan 19. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür. Bu dönem içerisinde Türk edebiyatı, "Divan Edebiyatı" ve "Halk Edebiyatı" olmak üzere temelde farklı özellikler taşıyan iki kolda gelişmiştir.

  Dilimizdeki Değişmenin.Kısaca Kronolojisi

  1- Divan Edebiyatı Kısaca:

  Türkçe, Arapça ve Farsça dan oluşan ve sonraları Osmanlıca da denilen harmanlaşmış bir dili varıdr. İnsanlarımız yabancı olduklarından dolayı anlamakta zorlanılıyordu.

  2- Halk Edebiyatı Kısaca:

  Tükçe' nin etkisini yitirdiği Arapça ve Farsça dillerine karşı etkisiz kaldığını anlıyoruz. Özellikle Artık Atalarımız Eskisi gibi Arapça ve Farsça dillerini anlamak ta zorlanmıyor; konuşma dilinde de kullanıyorlardı.
 3. Ziyaretçi
  Türk dilinin zaman içinde değişikliklere uğrama sebebi senin gibi insanların ''g'' yerine hava olsun diye ''q'' yazmalarıdır. İnsanlar her yerde internet,gazete,defter vb. yerlere yazarken dikkat etmeli Türk diline saygı göztermelidir.Ayrıca bu sadece yazma kısmı konuşmaya gelirsek insanlar sohbet ederken bile artık küfür,argo vb. kelimeler gibi ağıza alınmaması gereken bu şeyleri su gibi söylüyorlarr.Bu yüzden ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın bunun değişeceğini sanmıyorum


  Okuyup saygı gösterdiğiniz için teşekkür ederim.
+ Yorum Gönder