+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Edebiyat şiir bilgisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebiyat şiir bilgisi
  edebiyat şiir bilgisi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap edebiyat şiir bilgisi

  ŞİİR

  Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.
  Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü, mısra, ahenk gibi unsurlar vardır.
  Nazım (şiir) biçimindeki yazılara "manzum"; Nazım parçalarına da "manzume" denir.  ŞİİR TÜRLERİ  LİRİK ŞİİR

  Okuyucuda duygusal çağrışımlar uyandıran, aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir.
  * Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.
  * Edebiyatımızda Fuzuli, Baki, Karacaoğlan, Nedim, Ahmet Haşim, Faruk Nafiz vb. başarılı lirik şiir örnekleri vermişlerdir.  PASTORAL ŞİİR

  Doğa güzelliklerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir.
  * Doğaya karşı bir sevgi bir imrenme söz konusudur.
  * Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa şiir “eglog” adını alır.
  * Recaizâde M. Ekrem, Yahya Kemal, Behçet Necatigil, Cahit Külebi başarılı pastoral şiir örnekleri vermişlerdir.  EPİK ŞİİR

  Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Bu tür şiirlerde kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır.
  * Divan edebiyatında kasideler, halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik şiir özelliği gösterir.
  * Edebiyatımızda Köroğlu, Dadaloğlu, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Mehmet Âkif başarılı epik şiir örnekleri vermişlerdir.  DİDAKTİK ŞİİR

  Bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Bunlar okurun aklına seslenirler.
  * Kuru bir anlatıma sahiptirler.
  * Manzum hikâyeler, fabllar hep didaktik özellik taşır.
  * Edebiyatımızda Nabi, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Şinasi başarılı didaktik şiir örnekleri vermişlerdir.  SATİRİK ŞİİR

  Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir.
  * Bu tür şiirlere divan edebiyatında hiciv, halk edebiyatında taşlama adı verilir.
  * Edebiyatımızda Nefi, Seyrani, Ziya Paşa, Neyzen Tevfik, Orhan Veli bu tür şiir örnekleri vermişlerdir.
  DRAMATİK ŞİİR

  Tiyatroda kullanılan bir şiir türüdür. Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiirdir. Üç bölüme ayrılır. Trajedi, komedi, dram.

  TRAJEDİ: Seyircilerde korku ve acıma hislerini uyandıran, onu kötü duygulardan arındırmayı amaçlayan tiyatro türüdür.
  Özellikleri;
  * Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.
  * Kahramanları tanrılar ya da soylu kimselerdir. Sıradan insanlara yer verilmez.
  * İşlenmiş, kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözler yoktur.
  * Çirkin olaylar( kavga, cinayet vs.) seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez.
  * Yer, zaman ve olay birliğine (üçbirlik) uyulur.

  KOMEDİ: İnsanları güldürerek eğitmeyi amaçlayan tiyatro türüdür. Her gülünç şeyin altıda ders alınacak acı bir şeyin olduğuna inanılır.
  Özellikleri;
  * Konusunu günlük hayattan, sosyal olaylardan seçer.
  * Kahramanları sıradan insanlar, eğim görmemiş ya da sonradan görme kişilerdir.
  * Üslupta kusursuzluk aranmaz, kaba sözlere yer verilir.
  * Çirkin ve kaba olaylar seyircinin gözü önünde işlenir.
  * Üçbirlik kuralına uyulur.

  DRAM: Trajedinin sıkı kurallarını yıkmak amacıyla kurulan tiyatro türüdür.
  Özellikleri;
  * Konusunu günlük hayattan ya da herhangi bir tarihi olaydan seçer.
  * Hem acıklı hem komik olaylara birlikte yer verilir.
  * Kahramanlar hem soylulardan hem sıradan insanlardan seçilebilir.
  * Üçbirlik kuralına uymak zorunda değildir.
  * Şiir ve düz yazı karışık halde bulunur.
+ Yorum Gönder