+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Ziya Paşa ve Namık Kemal'in Edebi hayatları özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ziya Paşa ve Namık Kemal'in Edebi hayatları özellikleri
  Ziya Paşa ve Namık Kemal'in Edebi hayatları özellikleri 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap Ziya Paşa ve Namık Kemal'in Edebi hayatları özellikleri

  Sanat Anlayışı - Edebi Kişiliği:

  Sanatçı, Doğu kültürüyle yetişmiş, sonradan Batı edebi*yatına yönelmiştir. Düşünce olarak yenilikçi olmasına rağmen eserlerinde eskiyi, divan şiiri geleneğini devam ettirmiştir. Eski-yeni edebiyatlar arasında hep bir ikilem*de kalmıştır. Gazel, kaside, terkib-i bend ve terci-i bend gibi eski biçimlerle "insan, yaşam, kâinat" gibi metafizik temaları ele almıştır. "Yolsuzluk, rüşvet, adaletsizlik" gibi olumsuzlukları işlemiştir. Özlü bir söyleyişi olan sanatçı*nın birçok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılır. Ali Paşa için yazdığı "Zafernâme" adlı hicvi, nazım-nesir ka*rışık şekildedir. Eser kaside, tahmis ve şerh olmak üze*re üç bölümden oluşur. Sanatçı, nesirleriyle yeni edebi*yatın oluşmasına katkı yapmıştır. Tercümeleriyle edebi*yatın Batılılaşmasına yardım etmiştir. Moliere'in "Tartuffe" adlı komedisini hece ölçüsüyle ve sade bir dille Türkçeye çevirmiştir. Eleştiri türünde çok önemli yazılar kaleme almıştır. "Şiir ve İnşa" adlı makalesinde halk di*lini ve halk şiirini savunduğu hâlde "Hârâbat" adlı divan şiiri antolojisinin ön sözünde divan edebiyatını yüceltmiştir. Bu yüzden Namık Kemal tarafından eleştirilmiştir. Sanatçının hem şiir hem de nesir yönü güçlüdür. Eser*lerinin sağlam bir dili ve yapısı vardır. Nesirlerinde top*lumsal sorunları başarıyla yansıtmıştı
+ Yorum Gönder