+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Sessiz gemide şiirin yapsı nerdedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sessiz gemide şiirin yapsı nerdedir
  sessiz gemide şiirin yapsı nerdedir 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap sessiz gemide şiirin yapsı nerdedir

  YAHYA KEMAL BEYATLI SESSİZ GEMİ ŞİİRİNİN AÇIKLAMASI Sessiz Gemi

  Artık demir almak günü gelmişse zamandan
  Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

  Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
  Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.

  Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
  Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

  Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
  Hicranlı hayatin ne de son matemidir bu.

  Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
  Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

  Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,
  Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.
  Yahya Kemal Beyatlı


  Şiirin kalıbı Mef û lü Me fâ î lü Me fâ î lü Fe û lün
  Yahya Kemal iki büyük kaynaktan beslenmiştir. Biri Osmanlı Tarih ve Edebiyatı, diğeri Fransız kültür ve edebiyatı. O, bu kaynaklardan aldığı unsurları bünyesine ve mizacına uygun bir şekilde eserinde, tıpkı bu şiirde olduğu gibi, eritmeyi bilmiştir.
  Şair: Sessiz gemi şiirinde mısralarını gemi ve deniz üzerine kurgulamıştır. Ana hatları bu olmasına rağmen, şiirde ölümü ve ayrılığı işlemiştir. “Artık demir almak günü gelmişse zamandan
  Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.” Vaden dolmuşsa ölümden, kaçış olmadığını ve burada ki limandan kalkan gemi. Ölen bir insanın bilinmeyen meçhule giden, son yolculuğunu anlatılmakta “Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
  Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.” Bu mısralarda: Cenaze kaldırılırken oluşan üzüntü ve sessizlik anlatılmakta. “Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
  Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,” Cenazeyi seyahatine yani öbür dünyaya uğurlayanlar elemli acılı Ölen kişinin yakınları bu ayrılığa üzülmeleri ve günlerce bu üzüntü içinde uzaklardaki karanlığa bakarken gözlerine düşen ızdırap anlatılmış.
  “Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
  Hicranlı hayatin ne de son matemidir bu.” Canlıların doğup, büyüyüp öleceğini ve hayatın böyle devam edeceğini Üzüntülerin ve matemlerin her ölümde yaşacağını şair bu mısralarında işlemiş.
  “Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
  Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. “
  Arkada kalanlar seven ve sevilenler, sevdikleri kişilerin, boşuna dönmesini beklediklerini, Şair: Ölmüş bir kişinin tekrar dönemeyeceğini bu mısralarla anlatmış.
  “Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,
  Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.” Şair şiirin final bölümünde: Ölenlerin yerlerinden memnun olduğunu mizaha yansıtmış ve kimsenin öbür dünyadan,Seneler geçse de dönemeyeceğini belirtmiş. Bu işini görür heralde
+ Yorum Gönder