+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Ondokuzuncu asır manzumesindeki söz sanatlarını altını çizerek yazarmısınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ondokuzuncu asır manzumesindeki söz sanatlarını altını çizerek yazarmısınız
  ondokuzuncu asır manzumesindeki söz sanatlarını altını çizerek yazarmısınız 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap ondokuzuncu asır manzumesindeki söz sanatlarını altını çizerek yazarmısınız

  Bu manzume Sadullah Paşa’nın Avrupai fikirlerini ortaya koymaktadır. Sadullah Paşa bu manzumede ondokuzuncu asır medeniyetinin en mühim iki unsuru olan ilim ve tekniği yüceltmektedir.
  Sadullah Paşa insan aklının kudretini yüceltiyor, yaptığı keşifler ve icatlar sayesinde Ortaçağ’ı aşarak yeni bir çağ yarattığını söylüyor. Sadullah Paşa’nın üslup bakımından çok zayıf olan bu manzumesinde şu fikirler ortaya konmaktadır.
  1.İnsan aklının kudreti
  2.Akıl ve tecrübe sayesinde meydana gelen ilim ve tekniğin Ortaçağ medeniyetine son vererek yeni bir devir açması,
  3.Sosyal sahada eşitlik ve hürriyet fikirlerinin doğuşu,
  4.Terakkiye iman
  Dikkate değer bir nokta olarak, Sadullah Paşa , ondokuzuncu asır medeniyetinin Hıristiyanlığa aykırı olduğu halde, İslamiyetin esası olan Allah’ın birliği fikrini teyit ettiğini söylüyor
+ Yorum Gönder


ondokuzuncu asır manzumesi söz sanatları,  sadullah paşanın şiirleri ondokuzuncu asir siiri ve incelenmesi