+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Emevi halkı kaça ayrılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Emevi halkı kaça ayrılır?
  emevi halkı kaça ayrılır? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap emevi halkı kaça ayrılır?

  Emeviler, Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap devletine egemen olan hanedandır.


  Hz. Ali’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emeviler, 750’de Abbasiler tarafından yıkılıncaya değin hüküm sürdüler.

  Dini siyasette kullanmaya çalışan, yaptıkları her işin din adına yapıldığını söyleyen Emevi liderler,
  Hz. Muhammed S.A.V.'in torunlarını da öldürmekten çekinmemişlerdir.

  Emeviler dönemindeki devlet yönetimi sonraki İslam devletlerine örnek oluşturdu.
  Hz. Ömer Radiyallahuanha döneminde (
  634-
  644) ortaya çıkan divan adlı kurumu Emeviler daha da geliştirdi. Halifeler devlet işlerini vezirler aracılığıyla yürütmeye başladılar. Emevi toprakları eyaletlere ayrılarak yönetildi, ama eyaletler
  Şam’daki merkezi devlete bağlıydı. Emevi Devleti, İslam devleti olmaktan çok bir Arap devletiydi. Emeviler, Müslüman Araplar ile Arap olmayan Müslümanları birbirinden ayırıyorlardı; Arap olmayan Müslümanlara Mevali diyorlardı. Emevi Devleti’nin yıkılmasında en önemli etkenlerden biri bu ayrımcılık oldu. Araplaştırma siyasetinin bir sonucu olarak
  Arapça devletin tek resmi diliydi. Devlet gelirleri, dinsel gereklerden kaynaklanan vergiler ile fethedilen yerlerden ve savaşlardan elde edilen ganimetlerden oluşuyordu. İslam tarihinde ilk altın para da
  Abdülmelik döneminde (
  685-
  705) basıldı.
+ Yorum Gönder


emeviler döneminde halk kaça ayrılır,  emevilerde halk kaça ayrılır,  islam devletlerinde HALK KAÇA AYRİLİR