+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Hücre çeperinde ilk olarak biriken madde nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hücre çeperinde ilk olarak biriken madde nedir
  hücre çeperinde ilk olarak biriken madde nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  hücre çeperinde ilk olarak biriken madde nedir


  hücre çeperinde ilk olarak biriken madde nedir


  Hücre Zarının Görevleri

  — Hücrenin dağılmasını önler.
  — Aynı dokudaki hücrelerin birbirini tanımasını sağlar.
  — Hücredeki madde alış verişini kontrol eder.
  — Hücredeki bazı yapıları (koful gibi) oluşturur.
  — Hücreyi dış etkilere karşı korur.


  Hücre Zarının Yapısı


  Yapısında, % 65 protein, % 33 yağ, % 2 karbonhidrat bulunur. Kalınlığı 75–100 0A’dur. Canlı, esnek, yarı saydam ve seçici geçirgendir.

  Birim Zar Modeli
  Birim zar modelinde; Proteinler katman olarak hücre zarını çevreler. Porların sayısı ve yeri sabittir. Bu özelliklerden dolayı canlılık olaylarını ve seçici geçirgenliği açıklayamaz.

  Akıcı Mozaik Zar Modeli
  Proteinler akıcı yağ tabakası içine gömülmüş (gömülü protein) olarak ya da dış yüzeyde (yüzeysel protein) bulunur. Karbonhidratlar ya protein üzerinde (glikoprotein) ya da lipidler üzerinde (glikolipid) bulunur. Hücre zarında seçici geçirgenliği sağlayan ve por adı verilen delikler vardır. Porların yeri ve sayısı sabit değildir. Hücre zarında bulunan fosfolipitler zara akıcı bir özellik verir.
  Hücre zarının yapısındaki protein, yağ ve karbonhidratların dizilişi hücre zarının özgüllüğünü belirler.


  Glikoproteinlerin görevleri;

  1. Hücreye girecek olan maddeleri tanır.
  2. Bazı proteinler, virüs reseptörü olarak görev yapar.
  3. Alyuvarların zarında bulunan bazı proteinler kan grubunu belirler.
  4. Komşu hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Böylece, doku nakillerinde önem arz eder.


  Hücre Zarının Farklılaşması İle Oluşan Yapılar  1. Mikrovillus
  Bağırsak epitelinde besinleri emme görevi olan hücrelerde, hücre zarının bir miktar sitoplâzmayla dışarı doğru oluşturduğu parmak şeklindeki uzantılara villus denir. Villusların üzerindeki daha küçük uzantılara mikrovillus denir.

  2. Yalancı ayak
  Amip, akyuvar ve cıvık mantar hücrelerinde besin bulma ve yer değiştirme için hücre zarının oluşturduğu geçici uzantılara yalancı ayak denir.

  3. Sil
  Paramesyum ve bakteriler gibi canlıların hareketini sağlamak için hücre zarından oluşturulan uzantılara sil denir.

  4. Kamçı
  Sillere göre daha uzun ve az sayıdaki hareket organlarına kamçı denir. Öglena gibi tek hücrelilerde görülür.

  5. Pinositoz Cebi
  Porlardan geçemeyecek kadar büyük sıvı besinlerin alınmasında hücre zarında oluşan geçici çöküntülere pinositoz cebi denir. Hayvansal hücrelerde görülür.

  6. Mesozom
  Bakterilerde mitokondri görevi gören zar kıvrımlara Mesozom denir. Burada solunum enzimleri bulunur.


  Hücre Çeperi

  Bitki hücrelerinde bulunur. Cansız, sert, tam geçirgen, selülozdan yapılmış koruyucu bir yapıdır. Üzerindeki geçitler büyüktür. Mantarlar ve monera âlemi canlılarında da bulunur.
  Bakteri ve mantarların çeperi selüloz değildir. Protein, yağ ve karbonhidratların özel bileşiminden oluşmuştur.
  Bitki türüne göre çeper içinde lignin (odun), süberin (mantar), gibi farklı maddeler birikir.
  Çeper, bitki hücrelerine şekil verir. Turgor basıncından dolayı hücrenin patlamasını önler bu sayede destek görevi görür.
+ Yorum Gönder