+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda Uludağ Üniversitesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Uludağ Üniversitesi
  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ


  Aklın ve bilimin öncülük ettiği, Atatürk'ün çizdiği çağdaş, laik ve demokratik yolda, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş ulusal değerlere saygılı olarak kültürel ve tarihi değerleri benimsemiş, çağdaş görünüşlü gençler yetiştirmeyi amaç edinen üniversitemize bağlı olarak, 11 Fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 1 Konservatuar, 3 Enstitü, 17 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır.

  1970 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Bursa Tıp Fakültesi ile 1974 yılında kurulan Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üniversitenin temelini oluşturmaktadır.

  1975 yılında yasal kuruluşunu gerçekleştirerek Bursa Üniversitesi adı altında eğitim-öğretim hizmetine başlayan Üniversitemizin adı, 20 Temmuz 1982 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Uludağ Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.
  1976 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
  1978 yılında Veteriner Fakültesi,
  1981 yılında Ziraat Fakültesi,
  1982 yılında Eğitim Fakültesi (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yükseköğretmen Okulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu birleştirilerek),
  1982 yılında İlahiyat Fakültesi,
  1983 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi'nin kurulması ile birlikte üniversitemizdeki faal olan Fakülte sayısı 8'e ulaşmıştır.
  1995 yılında kurulan Hukuk ve Güzel Sanatlar Fakülteleri, 2007 yılında ilk kez öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır.
  1995’te kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ise henüz faaliyete başlamamıştır.
  Sanayi ve hizmet sektörüne nitelikli ara insan gücü yetiştirmek amacıyla çeşitli yıllarda kurulan yüksekokullarımız ve kuruluş yılları:

  1985-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
  1986-Bursa Meslek Yüksekokulu,
  1996-Bursa Meslek Yüksekokulu; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır.
  1992-İlahiyat Meslek Yüksekokulu ( İlahiyat Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.)
  1994-Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu,
  1995-Karacabey Meslek Yüksekokulu,
  1995-İnegöl Meslek Yüksekokulu,
  1995-İznik Meslek Yüksekokulu,
  1995-Yalova Meslek Yüksekokulu,
  1996-Sağlık Yüksekokulu (4 yıllık),
  1997-Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu,
  1999-Orhangazi Meslek Yüksekokulu,
  1999-Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu,
  1998-U.Ü. Devlet Konservatuarı kurulmuştur. (Yarı zamanlı statüde)
  1999-U.Ü. Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu kurulmuştur. (Tam Zamanlı Statü)
  2005-Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu,
  2005-Orhaneli Meslek Yüksekokulu,
  2005-Keles Meslek Yüksekokulu.

  Üniversitemizin Yöresel Dağılımı

  Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, Veteriner, Ziraat, Eğitim Fakültesinin büyük bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Enstitüler, Bölüm Başkanlıkları ve Rektörlük merkez örgütü, şehir merkezine 18 Km. uzaklıktaki 16.000 dönüm arazi üzerine kurulu ana yerleşim birimi olan Görükle Kampüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Devlet Konservatuarı 152 Evler Kampüsünde, İlahiyat Fakültesi Fethiye Kampüsünde, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ali Osman Sönmez Kampüsünde hizmet vermektedir.

  Yalova ili ile Mustafakemalpaşa, Karacabey, İnegöl, İznik, Yenişehir, Orhangazi, Gemlik, Orhaneli, Keles ilçelerinde bulunan yüksekokullarımız hizmetlerini isimlerini aldıkları ilçelerde sürdürmektedirler.

  Üniversitemizde 2007-2008 akademik yılı itibariyle ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak üzere toplam 44.048 öğrenci öğrenim görmekte, 751 öğretim üyesi, 1458 diğer akademik personel, 1776 idari personel, 2555 işçi hizmet vermektedir.


  TEMEL İLKELERİ

  1.TOPLUMSAL SORUMLULUK
  Uludağ Üniversitesi, Atatürk İlke ve Devrimlerini vazgeçilmez yol gösterici olarak kabul eder. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ve bölünmez bir bütün olan Cumhuriyetimizin varlığı ve gelişimi için koşulsuz ve kısıtlamasız çaba harcar.

  2.BİLİMSEL YAKLAŞIM
  Uludağ Üniversitesi, bilginin her alanda özgürce üretilebildiği ve yayılabildiği, bilimsel gerçekler dışında hiçbir gücün etkili olmadığı bir ortam oluşturur. Bu doğrultuda tüm çalışanlarını ve öğrencilerini teşvik eder ve ödüllendirir.

  3.AKADEMİK ÖZGÜRLÜK

  Uludağ Üniversitesi, bilginin her alanda üretilmesi, uygulanması ve yayılması koşullarını yalnız akademik gerçeklerle belirler. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere çağdaş bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçü ve üslupla karşı çıkar.

  4.NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRME
  Uludağ Üniversitesi, öğrencilerine üstün mesleki beceriler kazandırmanın yanı sıra, kültürel ve sosyal yanı kuvvetli, etik kurallara bağlı, liderlik özelliğine sahip bireyler yetiştirerek toplumun refah ve mutluluğu için görev üstlenmelerini sağlar. Ayrıca, geleceğin bilim insanının yetiştirilmesi için araştırıcılığı özendirir.

  5.KATILIMCI YÖNETİM
  Uludağ Üniversitesi; akademisyenlerin, üniversitenin geleceğini belirlemede söz sahibi olduğu, geniş tabanlı kurallarla tüm öğretim elemanlarının bilgi ve yeteneklerinden yararlanıldığı, planlı bir yönetim sistemini benimser.

  6.EĞİTİM YÖNTEMİ
  Uludağ Üniversitesi, eğitimin dinamik bir yapıda olduğunu, her yıl yeniden gözden geçirilerek iyileştirilmesini; öğrencilerin, mezunların ve ilgili tarafların uygulanmakta olan eğitimi değerlendirmelerini kabul eder ve gerekli düzenlemeleri yapar.

  7.YAŞAM BOYU EĞİTİM
  Uludağ Üniversitesi, toplumun her kesimine, gelişen ülke ve dünya koşullarının getirdiği yenilik ve değişimlerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması ile insanların yaşam boyu etkin ve üretken kalabilmelerinin gerekliliğine inanır.

  8.DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM
  Uludağ Üniversitesi, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal değerlerin yaratılmasında, farklı disiplinlerin birlikteliğinin ve bütünsel düşüncenin oluşturacağı zenginlik ve güçten yararlanarak yapılacak akademik çalışmaların çok yönlü yararına inanır ve bu tür etkinlikleri destekler.

  9.ÖĞRENCİYE DESTEK
  Uludağ Üniversitesi, öğrencilerine sevgi, saygı ve anlayış ile yaklaşarak eğitimleri için gerekli desteği sağlar. Öğrencilerinin toplumsal sorumluluğa sahip, nitelikli bireyler olarak yetişmeleri ve çalışma hayatına başarı ile katılmaları için kurumsal ve kurum dışı her türlü olanakların sağlanmasını görev bilir.

  10.TOPLUMA HİZMET
  Uludağ Üniversitesi, toplumun sorunlarına bilimsel yöntemler kullanarak çözüm üretmeyi ve topluma sunmayı, sanayi hizmet ve tarım sektörleri, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler geliştirmeyi ve sonuçlarını toplumla paylaşmayı görev kabul eder.

  11.SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF ETKİNLİKLER
  Uludağ Üniversitesi, ürettiği kültürel ve sanatsal değerleri toplumla paylaşmayı, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmaları toplumun değişik kesimleri ile birlikte yürütmeyi görev kabul eder.
 2. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Uludağ Üniversitesi


  uluda-niversitesi-1.jpgUludağ Üniversitesi 2.jpgUludağ Üniversitesi 2.jpg
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Uludağ Üniversitesi, Bursa da ilk kurulan yükseköğrenim kurumudur ve ilk olarak Bursa Üniversitesi adı ile açılmıştır. 11 Fakültesi ve yüksekokulları vardır.
+ Yorum Gönder


uludağ üniversitesi