+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda Adnan Menderes Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Adnan Menderes Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler
  Adnan Menderes Üniversitesi Kayıt için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Adnan Menderes Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Hakkında Bilgi

  Aday Kabul Koşulları
  1. T.C. ya da K K T C vatandaşı olmak, 2. 2013 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS). YGS-1. YGS-2. YGS-3. YGS-4. YGS-5. YGS-6 puan türlerinin (altı puan türünün en yükseği kullanılacaktır) en az birinden 140 puanı almış olmak. 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesindeki şartları taşımak ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak (Omurga bozuklukları, kamburluk, pelteklik, kekemelik, düz tabanlık vb. engellerinden biri veya bir kaçı bulunanlar başvuramazlar).
  Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  1- Adaylar Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sitesinde (http://www.akademik.adu.edu.tr/yo/besyo/) yer alan link aracılığı ile ön kayıt başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda belirtilen belgeler ile başvurusunu tamamlamak üzere kayıt bürosuna şahsen başvurmalıdır. 2- 2013 yılına ait YGS sonuç belgesinin aslı ya da “aslı gibidir” onaylı fotokopisi, 3- 4.5 x 6 ebadında son üç ayda çekilmiş, adayın açık olarak tanınmasına imkân verecek şekilde, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun 4 adet vesikalık fotoğraf, 4- Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu. Sağlık raporu üzerinde “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır. (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınabilir)5- T.C. Kimlik No yazılı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılacaktır)6- Milli sporcular için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış millilik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı, İlgili Federasyon Başkanı ve Genel Sekreteri imzalı) olması gerekmektedir. (Sadece Futbol branşı için Türkiye Futbol Federasyonundan alınan resimli ve onaylı millilik belgesi kabul edilecektir). İlgili belge için fotokopi veya faks kabul edilmeyecektir. Adayların şahsen başvuruları sırasında ilgili belgeyi kayıt görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında ilgili belgeyi teslim etmeyen adayların millilik durumları değerlendirmeye alınmayacaktır. Milli Sporcu, millilik belgesini başvuru sırasında ibraz etmezse gireceği sınavda diğer öğrenci adaylar gibi değerlendirilir.7- Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin “Spor” alanlarından mezun olan adayların mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya “aslı gibidir” onaylı sureti, 8- Başvurular, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıt Bürosuna şahsen adayın kendisi tarafından yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.9-Ön başvuru formunun doldurulup sisteme kaydetme işleminin gerçekleştirilmesinden sonra, başvuru için verilen tarihler içerisinde başvuru için istenilen belgelerle birlikte Yüksekokul Kayıt-Kabul Bürosundan başvuru işlemi ve başvuru belgeleri onaylatılacak, internetten bilgilerin takibine yönelik olarak şifre alınacaktır

+ Yorum Gönder