+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda Batman Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Batman Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler
  Batman Üniversitesi Kayıt için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Batman Üniversitesi Kayıt belgeleri

  Başvuru sırasında istenen belgelerin asıllarının yanı sıra, kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgelerin de
  sunulması gerekir;
  a) Adayın, üniversite tarafından yapılacak Türkçe Dil Sınavında başarılı olduğunu ya da TÖMER’in A veya B dil
  düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı. (Sınavda başarılı olamayanlar 1 yıl süreli Türkçe dil eğitimi
  alacaklardır)
  b) Lise diplomasının Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve diploma aslı,
  c) Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C.Milli Eğitim
  Bakanlığından ya da Türkiye Temsilciliğinden alınacak Denklik Belgesi aslı,
  d) Not Durum Belgesinin (Transkript) Türkiye Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
  e) Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
  f) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
  g) Öğrenim Vizesi,
  h) 4 adet vesikalık fotoğraf.
  i) Öğrenim Meşruhatlı Vize veya Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi
  istenmeyecek yabancılar statüsünde olduğunu gösterir belge. (Lise öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan
  adaylardan istenmez)
  j) Maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir en az10.000
  TL’lik banka hesabı veya kendisine destek olacak kişinin destek mektubu ile birlikte en az 10.000 TL’lik banka
  hesabı.
  k)Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi
+ Yorum Gönder