+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda Gazi Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gazi Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler
  Gazi Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye


  2013-2014 Gazi Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler


  KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:


  a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

  b) Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

  c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

  d) Katkı payı/öğrenim ücreti birinci taksidinin ödendiğine dair belge.

  Bankaya ödeme yaptıktan sonra 2 suret halinde dekont almayı unutmayınız.


  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

  a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

  b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

  c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

  d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

  e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.(sadece Tıp Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor getireceklerdir.)

  f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.


  NOT : Katkı payı ödemeleri tüm HALK BANK şubelerinden yapılabilecektir.Kayıt günü olası sıkışıklıkları önlemek amacıyla kayıta gelmeden önce bulunduğunuz yörede ödeme yapmanız tavsiye edilmektedir.

+ Yorum Gönder