+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yükseköğretim - Üniversiteler Forumunda İstanbul Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstanbul Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler
  İstanbul Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  2013-201 İstanbul Üniversitesi Kayıt Için Gerekli Belgeler

  KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


  1- Öğrencinin ÖSYS Sonuç Belgesi

  2- Öğrencinin mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Aday 0,8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da Sınavsız Geçişle yerleştirilmiş ancak alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge (Mesleki ve teknik eğitim merkezi “METEM” mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

  3- Nüfus Cüzdanının onaylı örneği

  4- Muhtardan onaylı İkametgah senedi

  5- 1983 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (1984-1985-1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

  6- 12 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı ve boynu açık, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

  7- Öğrenci katkı payı makbuzu (Kayıt merkezinde açılacak olan banka şubesine ödenecek harç makbuzu)

  8- İstanbul Üniversitesi 2005- 2006 Öğrenci Kayıt Formu 1 (Ekte gönderilen form eksiksiz olarak doldurularak fotoğraf yapıştırılıp kayıt merkezine diğer belgeler ile teslim edilecektir. Lütfen formu katlamayınız )

  9- İstanbul Üniversitesi 2005- 2006 Öğrenci Kayıt Formu 2 (Ekte gönderilen optik okuyucu form eksiksiz olarak doldurulup kayıt merkezine diğer belgeler ile teslim edilecektir. Lütfen formu katlamayınız ).  ÖNEMLİ NOT :

  * Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar. ( 2005 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 13.Sayfa 4.1.'e göre yazılmıştır.)

  * ÖSYM kılavuzunda belirtilen fakülte/yüksekokullarımızda isteyen öğrencilerimize yabancı dil öğretmek amacıyla açılan bir yıl süreli “ İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları ” na katılmak isteyenlerin, öğrenci kayıt formu 1'de 8. satırdaki bilgileri doldurması gerekmektedir. “ İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı ” yönetmeliğine göre kontenjan dahilinde hazırlık sınıfına girmeye hak kazanan öğrencilerin adları, eğitim yılı başında fakülte/yüksekokul öğrenci bürolarınca duyurulacaktır. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına katılmak isteyen öğrenciler, kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde bu isteklerini geri alabilirler.

  * İstanbul Üniversitesine kayıt yaptıran bütün öğrenciler (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okuyacaklar hariç) Yabancı Dil Yeterlik ve Derecelendirme Sınavına girmek zorundadırlar . Sınav tarihleri için ekte gönderilen çizelge veya kayıtlar sırasında size verilecek olan “ Öğrenci El Kitapcığı ”na bakınız. Sınav gün ve saatinde İ.Ü.Yabancı Diller Bölümünde bulununuz.

+ Yorum Gönder