+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Cezayirin genel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. NAZLI
  Bayan Üye

  Cezayirin genel özellikleri
  Cezayirin genel özellikleri

  Coğrafi Verileri
  Konum: Kuzey Afrika'da, Akdeniz kıyısında, Fas ve Tunus'un arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 28 00 Kuzey enlemi, 3 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 2,381,740 km²
  kara: 2,381,740 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 6,343 km
  sınır komşuları: Libya 982 km, Mali 1,376 km, Moritanya 463 km, Fas 1,559 km, Nijerya 956 km, Tunus 965 km, Batı Sahra 42 km
  Sahil şeridi: 998 km
  İklimi: Yağışlar genellikle batıdan doğuya doğru artar, kuzeyden güneye doğru azalır. En çok yağış alan yöre, Akdeniz`in nemli rüzgarlarına açık olan doğu kıyı şerididir.
  Arazi yapısı: Toprakların yaklaşık %85`i Büyük Sahra ile kaplıdır. Kuzeydeki dağlar ve bu dağların arasındaki sulak ve verimli ovalar kıyı boyunca dar bir şerit oluşturur.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Chott Melrhir -40 m
  en yüksek noktası: Tahat 3,003 m
  Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, demir yatakları, fosfat, uranyum, kurşun, çinko
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %3.17
  daimi ekinler: %0.28
  diğer: %96.55 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 5,690 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Dağlık arazilerde depremler; toprak kaymaları
  Coğrafi not: Afrika'nın ikinci büyük ülkesi (Sudan'dan sonra)

  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 32,930,091 (2006 Temmuz ayı tahmini)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %28.1 (erkek 4,722,076; kadın 4,539,713)
  15-64 yaş: %67.1 (erkek 11,133,802; kadın 10,964,502)
  65 yaş ve üzeri: %4.8 (erkek 735,444; kadın 834,554) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.22 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -0.35 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.88 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.02 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 29.87 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 73.26 yıl
  erkeklerde: 71.68 yıl
  kadınlarda: 74.92 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.89 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (2001 verileri)
  Ulus: Cezayirli
  Nüfusun etnik dağılımı: %99 Arap, Berber(Kabylie) Chaoui, Mezap, Tuvarig, %1 den az Avrupalılar
  Dinler: Sünni Müslümanlar %99, Hıristiyan ve Museviler %1
  Dil: Arapça (resmi), Fransızca, Berber lehçeleri
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %70
  erkeklerin: %78.8
  kadınların: %61 (2003)

  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
  kısa şekli : Cezayir
  Yerel tam adı: Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha'biyah
  yerel kısa şekli: Al Jaza'ir
  ingilizce: Algeria
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Cezayir
  İdari bölmeler: 48 il Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Cezayir, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen
  Bağımsızlık günü: 5 Temmuz 1962
  Milli bayram: İhtilal günü, 1 Kasım (1954)
  Hukuk sistemi: Cumhuriyet, Başkanlık Sistemi
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), AMU (Arap Magrep Birliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-15, G-19, G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı), OSCE (ortak), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Bütçe gelirlerinin kabaca %52`sini, gayri safi milli hasılanın %25`ini ve ihracat kazancının %95`inde fazlasını karşılayan hidrokarbon sektörü, ülke ekonomisinin belkemiğidir. Cezayir, dünyadaki beşinci en büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir.
  GSYİH: 253.4 milyar $ (2006)
  GSYİH: (Reel Büyüme): %5.6 (2006)
  GSYİH - kişi başına 1.550 $ Satınalma Gücü paritesi: 5,500 $ (2000)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2006 verileri)
  İş gücü: 9.31 milyon (2006 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %14, sanayi %14, yapı ve inşaat %10, ticaret %13.4, devlet %32, diğer %10 (2003)
  İşsizlik oranı: %15.7 (2006 verileri)
  Bütçe: gelirler: 59.26 milyar $; giderler: 49.14 milyar $ (2006 verileri)
  Endüstri: petrol, doğal gaz, hafif endüstri, madencilik, elektrik, petrokimyasallar, gıda ürünleri
  Endüstrinin büyüme oranı: %10 (2006 verileri)
  Elektrik üretimi: 29.39 milyar kWh (2004)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %99.14
  hidro: %0.86
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2004)
  Elektrik tüketimi: 27.4 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 230 milyon kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 300 milyon kWh (2004)
  Tarım ürünleri: buğday, arpa, yulaf, üzüm, zeytin, narenciye, meyveler; koyun, büyükbaş hayvan
  İhracat tutarı: 55.6 milyar $ (2006 verileri)
  İhracat ürünleri: petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri %97
  İhracat ortakları: ABD %22.6, İtalya %16, İspanya %10.5, Fransa %10, Kanada %7.9, Brezilya %6.5, Belçika %4.3, Almanya %4.2 (2005)
  İthalat tutarı: 27.6 milyar $ (2006 verileri)
  İthalat ürünleri: sermaye malları, yiyecek ve içecek, tüketici malları
  İthalat ortakları: Fransa %28.1, İtalya %7.8, İspanya %7.2, Çin %6.6, Almanya %6.3, ABD %5.5 (2005)
  Dış borç tutarı: 5 milyar $ (2006 verileri)
  Para birimi: Cezayir Dinarı (DZD)
  Para birimi kodu: DZD
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 2.572 milyon (2005)
  Telefon kodu: 213
  Radyo yayın istasyonları: AM 25, FM 1, kısa dalga 8 (1999)
  Radyolar: 7.1 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 46 (1995)
  Televizyonlar: 3.1 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .dz
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
  Internet kullanıcıları: 1.92 milyon (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 3,973 km
  Karayolları: toplam: 108,302 km
  asfalt: 76,028 km
  asfalt olmayan: 32,274 km (1996 verileri)
  Su yolları: yok
  Boru hatları: ham petrol 6,612 km; petrol ürünleri 298 km; doğal gaz 2,948 km
  Limanları: Cezayir, Annaba, Arzew, Bejaia, Beni Saf, Dellys, Djendjene, Ghazaouet, Jijel, Mostaganem, Oran, Skikda, Tenes
  Hava alanları: 142 (2006)
  Helikopter alanları: 1 (2006)


  Ek Özellikleri
  Nesi Meşhur:
  Büyük Sahra Çölü, petrol ve fosfat üretimi
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Resmi adıyla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Afrika'nın en büyük ülkesidir. Cezayir kuzey Afrika'da bir ülke ve nüfusu 34.895.000 bin olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca Cezayir Akdeniz iklimine hakimdir.
+ Yorum Gönder


cezayirin özellikleri,  cezayirin belirgin özellikleri,  cezayir in özellikleri,  Cezayir belirgin özellikleri,  cezayirin belirgin ozellikleri,  cezayir özellikleri