+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Danimarkanın genel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. The_BaSRi
  Devamlı Üye

  Danimarkanın genel özellikleri
  Danimarkanın genel özellikleri

  Coğrafi Verileri

  Konum: Kuzey Avrupa, Baltik Denizi ve Kuzey Denizi kıyısında, Almanya'nın kuzeyinde yarımadada yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 56 00 Kuzey enlemi, 10 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 43,094 km²
  Sınırları: toplam: 68 km
  sınır komşuları: Almanya 68 km
  Sahil şeridi: 7,314 km
  İklimi: Kuzey ikliminin bütün özellikleri görülmekte olup , genelde bulutlu ve bol yağış alan bir ülkedir. Kısa bir yaz ve uzunca bir kış iklimi hakimdir. Haziran, temmuz, ağustos yılın en sıcak aylarıdır. Şubat ise en soğuk ayıdır. Kışın günler kısa geceler uzundur.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Lammefjord 7 m; en yüksek noktası: Yding Skovhoej 173 m
  Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, balık, tuz, kireçtaşı, taş, çakıl ve kum
  Sulanan arazi: 4,350 km² (1993 verileri)

  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 5,450,661 (Temmuz 2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.33 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 2.52 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 4.51 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.79 yıl
  erkek: 75.49 yıl
  kadın: 80.22 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.74 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 5,000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları ölümleri: 100 den az (2003 verileri)
  Ulus: Danimarkalı
  Nüfusun etnik dağılımı: İskandinav, Inuit, Faroeli, Alman, Türk, İranlı, Somalili
  Dinler: Evangelist Lutherciler %95, diğer Protestan ve Roma Katolikleri %3, Müslümanlar %2
  Dil: Danimarka, Faroece, Grönlandca (Inuit lehçesi), Alman

  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Danimarka Krallığı
  yerel adı: Kongeriget Danmark
  ingilizce: Denmark
  Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Kopenhag
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi),NC, NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NIB (İskandinavya Yatırım Bankası), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNMOT, UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Danimarka ekonomisi iyi bir büyüme performansı göstermekte, ortalama büyüme hızı son yıllarda %2.5-3 arasında seyretmektedir. Danimarka 33,000 ABD Doları civarında kişi başı geliri ile en zengin ve işsizlik oranının en düşük olduğu (%5 civarında) Avrupa ülkelerinden biridir. Yüksek kamu harcamaları Danimarka'da da karakteristiktir. Ancak vergi oranları daha düşüktür. Kamu gelirleri milli gelirin yarısından fazlasına tekabül etmektedir. İşgücünün %30'u kamuda istihdam edilmektedir. Ülkenin dünyadaki en verimli kamu sektörlerinden birine sahip olduğu belirtilmektedir.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 198.5 milyar $ (2006 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3 (2006 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %1.4
  endüstri: %24.6
  hizmet: %74 (2006 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.8 (2006 verileri)
  İş gücü: 2.91 milyon (2006 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %76, endüstri %21, tarım %3 (2006 verileri)
  İşsizlik oranı: %4.5 (2006)
  Endüstri: Gıda ürünleri, makine ve araç gereç, tekstil ve giysi, kimyasallar, elektronikler, inşaat malzemeleri, mobilya, ahşap ürünler, gemi yapımı
  Endüstrinin büyüme oranı: %2.5 (2006 verileri)
  Elektrik üretimi: 38.02 milyar kWh (2004)
  Elektrik tüketimi: 32.56 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 11.5 milyar kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 8.7 milyar kWh (2004)
  Tarım ürünleri: Tahıl, patates, şeker pancarı, domuz ve sığır eti, süt ürünleri, balık
  İhracat: 93.93 milyar $ (2006)
  İhracat ürünleri: Makine ve aletler, et ve et ürünleri, süt ürünleri, balık, kimyasallar, mobilya, gemi
  İhracat ortakları: Almanya %17.6, İsveç %13.2, Birleşik Krallık %8.7, ABD %6.4, Fransa %5.5, Hollanda %5.3, Norveç %5.1 (2005)
  İthalat: 89.32 milyar $ (2006)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç, hammaddeler ve endüstriyel mallar, kimyasallar, gıda, tüketim malları
  İthalat ortakları: Almanya %20.5, İsveç %13.8, Norveç %6.6, Hollanda %6.5, Birleşik Krallık %5.9, Çin %4.7, Fransa %4.2, İtalya %4.1 (2005)
  Dış borç tutarı: 405 milyar $ (2006)
  Para birimi: Danimarka Kronu (DKK)
  Para birimi kodu: DKK
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 3.35 milyon (2005) )
  Telefon kodu: 45
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 355, kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 6.02 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 26 (1998)
  Televizyonlar: 3.121 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .dk
  Internet servis sağlayıcıları: 13 (2000)
  Internet kullanıcıları: 3,762,500 (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 2,673 km (2005)
  Karayolları: toplam: 72,257 km (2005)
  Su yolları: 417 km
  Boru hatları: kondens 12 km; doğal gaz 3,931 km; ham petrol 626 km; petrol/gaz/su 2 km (2006)
  Limanları: Aalborg, Aarhus, Asnaesvaerkets, Copenhagen, Elsinore, Ensted, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Kalundborg, Odense, Roenn
  Hava alanları: 92 (2006 verileri)


  Ek Özellikleri
  Nesi Meşhur:
  Başkent Kopenhag, sığır eti, süt ve süt ürünleri, balıkçılık (ringa, morina), Hans Christian, Vikingler
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Danimarkanın genel özellikleri ;

  - sığır eti, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ile meşhurdur.
  - başkenti kopenaktır.
  -43,094 km² değerinde bir yüz ölçümüne sahiptir.
  - konum olarak avrupa da bulunmaktadır.
  -petrol, doğal gaz, balık,, taş, çakıl ve kum gibi doğal kaynaklara sahiptir.
+ Yorum Gönder


danimarka özellikleri,  danimarkanın genel özellikleri,  danimarkanın özellikleri,  danimarka genel özellikleri,  danimarka kültürel özellikleri,  danimarka nın özellikleri