+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Türkiye'ye Komşu ülkeler Ve Yönleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'ye Komşu ülkeler Ve Yönleri
  Türkiye'ye komşu olan ülkeler hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye'ye Komşu ülkeler


  Türkiye, dünyanın kuzey yarımküresinde ve Asya ile Avrupa kıtaları arasındadır. Bu iki kıtaya birden Avrasya da denir. Avrasya da ki topraklarımıza Anadolu, Avrupa da ki topraklarımıza da Trakya denir.

  Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi vardır. Ülkemiz üç yanı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Marmara, topraklarımızla çevrili bir iç denizdir.

  KOMŞULARIMIZ

  Üzerinde yaşadığımız ülkenin etrafında bulunan devletler bize komşu olan devletlerdir.

  Komşumuz olan devletlerle karşılıklı ilişkilerimiz vardır.

  Bazen komşu devletler arasında anlaşmazlıklar da çıkabilir.

  Komşularımızla aramızda çıkan sorunları barışçı görüşmelerle çözümlemek en doğru yoldur.

  Ülkemizin kuzeydoğusunda Yunanistan ve Bulgaristan,

  Güneyinde, Suriye ve Irak

  Doğusunda, İran ve Azerbaycan

  Kuzeydoğusunda ise Ermenistan ve Gürcistan yer almaktadır.

  BUNLARI ÖĞRENELİM

  Ülkenin Adı Başkenti Yüzölçümü Nüfusu

  Suriye Şam 185.000 10 milyon

  İran Tahran 1.648.000 46 milyon

  Irak Bağdat 437.000 13 milyon

  Yunanistan Atina 132.000 12 milyon

  Gürcistan Tiflis 69,700 5,5 milyon

  Ermenistan Erivan 30,000 3,5 milyon

  Azerbaycan Bakü 86.600 7,953 milyon

  Bulgaristan Sofya 111.000 12 milyon

  AKARSULARIMIZ:
  Türkiye akarsular yönünden zengindir. Akarsularımızın bazıları Türkiye içerisinde göllere dökülerek son bulur. Bazıları da denizlere dökülür. Akarsularımızın bir kısmının taşıdığı su miktarı çok yüksektir. Akarsularımızın taşıdıkları su miktarları mevsimlere göre çok farklılık gösterir.

  AKARSULARIMIZIN DÖKÜLDÜKLERİ DENİZLER


  Karadeniz’e dökülen akarsularımız: Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya.

  Akdeniz’e dökülen akarsularımız : Seyhan nehri, ceyhan nehri.

  Marmara’ya dökülen akarsularımız: Susurluk ve Gönen çayları.

  Ege’ye dökülen akarsularımız : B. Menderes, K. menderes ve Gediz.

  Yukarıda sıraladığımız akarsuların dışında, başka ülkelerden doğarak, ülkemiz sınırları içinde denize dökülen bazı akarsular da vardır. Akdenize dökülen Asi ve Ege’ye dökülen Meriç’in kaynakları başka ülkelerin topraklarındadır. Yine bazı akarsular da ülkemizden çıkıp, başka ülkelerin topraklarında son bulmaktadır. Çoruh, Aras, Fırat ve Dicle topraklarımızın dışında son bulan akarsularımızdır.

  GÖLLERİMİZ : Göller oluşumları açısından ikiye ayrılırlar. Doğal göller. Baraj gölleri.

  Doğal göller : Çukurluk alanlarda büyük su kitlelerinin brikmesiyle oluşan göllerdir. Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Eğridir, Burdur, Ulubat bu tür göllerimizdir.

  Baraj gölleri: Elektrik enerjisi elde etmek, sulama yapmak ve içme suyu sağlamak için, bazı akarsuların önü bentlerle kesilir. Böylece biriken sular baraj gölünü oluşturmaktadır. Ülkemizde çok sayıda baraj gölü vardır. Keban, Sarıyar ve Atatürk baraj gölleri bu tür göllerimizin en önemlileridir.

  AKARSU VE GÖLLERİMİZDEN NASIL YARARLANIRIZ ? :Türkiye’de bulunan akarsular, akışı düzgün olmayan akarsulardır. Yaz ve ilkbahar aylarında taşıdıkları su miktarı oldukça farklıdır.

  Onun için taşımacılık alanında akarsularımızdan yararlanma olanağı oldukça azdır.

  AKARSU VE GÖLLERİMİZDEN ŞU ALANLARDA YARARLANIRIZ uürünleri elde ederiz. ( Balıkçılık vs. ), Taşımacılık alanında akarsu ve göllerimizden yararlanırız. Sulama alanında kullanırız.

  Elektrik enerjisi elde ederiz. İçme suyu elde ederiz. Tuz ve soda sağlarız. Su sporları yaparız.

  TÜRKİYE’DE İKLİM
  : Bir bölgede görülen ısı, yağış, sis, rüzgar gibi hava durumlarının tümüne o bölgenin iklimi denir. Türkiye yüzölçümü bakımından büyük bir ülke olduğundan ve yüzey şekilleri farklılık gösterdiğinden, birbirinden farklı iklimler görülür. Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi,

  Karasal İklim

  Karadeniz iklimi:Her mevsim yağışlıdır. Yazlar serin ve kışlar ılık geçer. Karadeniz’in sahil kesimi ile Marmara Bölgesinin kuzey kısımlarında bu iklim tipi görülür.

  Akdeniz iklimi : Bu iklim tipinde , yazlar sıcak ve yağışsız, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Akdeniz iklimi, Akdeniz Bölgesinde ve Ege Bölgesinin güney kesimlerinde görülür.

  Karasal iklim : İç Anadolu Bölgesi ile denizlerden uzak yerlerde görülür. İç anadolu Bölgesinde, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. İlkbahar ve sonbahar yağmurludur. Doğu Anadolu’da yazlar serin ve zaman zaman yağmurlu, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Ülkemizde kar en çok bu bölgemizde yağar.

  Türkiye’nin Coğrafi Konumu

  Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Özellikleri

  Türkiye Kuzey Yarım Küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. Buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır.

  Türkiye’nin Matematiksel Konumu

  Türkiye 36° – 42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır. Buna bağlı olarak;

  * 1. Türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır
  * 2. Güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. Bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfır olmaz.
  * 3. Ülkenin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

  Türkiye’nin Özel Konumu

  Türkiye’nin eski dünya karaları olan Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunur. Üç tarafı denizlerle çevrili yarımada özelliği taşır. Ortalama yüksekliği fazla olup (1130 m), yükseklik batıdan doğuya doğru artar. Yakın jeolojik zamanda oluştuğundan kırıklı arazisi fazladır. Bu nedenle tektonik depremler sık görülür. Maden çeşitleri fazladır. Ortadoğu ve Asya petrollerine yakınlığı, boğazlara sahip olması jeopolitik önemini artırır.

  Türkiye’yi Çevreleyen Denizler

  Karadeniz

  Sularının Özellikleri

  Karadeniz, bol su taşıyan akarsularla beslendiğinden ve bol yağışlı bir bölgede bulunduğundan su seviyesi yüksektir.

  Bulunduğu enlem nedeniyle suların sıcaklığı Akdeniz sularına göre daha düşüktür

  Derinlerde kükürtlü hidrojen gazının bulunması, 200 m’nin altındaki derinliklerde deniz canlılarının yaşamını engeller.

  Tuzluluk oranı, %o 18′dir.

  Akıntılar

  Karadeniz’in su seviyesinin yüksek ve tuzluluk oranının düşük olması nedeniyle Karadeniz’den Marmara Denizi’ne doğru bir üst akıntı bulunmaktadır. Marmara Denizi’nden de Karadeniz’e doğru alt akıntı bulunur.

  Kıyı Tipi

  Karadeniz’in Anadolu kıyıları, dağlar kıyıya paralel uzandığından genellikle dik ve yüksek kıyılar şeklindedir. Boyuna kıyı tipi özelliğindedir. Bu nedenle, Anadolu kıyılarının gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark azdır.

  Marmara Denizi

  Sularının Özellikleri

  Marmara Denizi sularının özelliği bakımından, Akdeniz ile Karadeniz arasında bir geçiş özelliği gösterir. Karadeniz’den olan üst akıntı nedeniyle yüzeyde %o 23 tuzluluk oranı, Akdeniz’den olan alt akıntının etkisiyle derinlerde %o 36 civarındadır.

  Akıntılar

  Akdeniz’in tuzlu suları alt akıntı ile Karadeniz’in az tuzlu suları ise üst akıntı ile Marmara Denizi sularına karışır.

  Kıyı Tipi

  Marmara Denizi kıyılarında birden fazla kıyı tipi görülmektedir. Örneğin, İstanbul ve Çanakkale Boğazı kıyılarında ria kıyı tipi, İzmit-Yalova arasında enine kıyı tipi, kuzey kıyılarında limanlı kıyı tipi görülür.

  Ege Denizi

  Sularının Özellikleri


  Sularının özellikleri bakımından Akdeniz’e benzerlik gösterir. Tuzluluk oranı, Ege Denizi’nin kuzeyinde yaklaşık %o33, güneyinde ise yaklaşık %o 37 dir.

  Akıntılar

  Akdeniz’in tuzlu suları alt akıntı ile Ege Denizi sularına karışmaktadır. Karadeniz’den ise Ege Denizi’ne doğru üst akıntı bulunmaktadır.

  Kıyı Tipi


  Ege Denizi’nin Edremit – Kuşadası arası, dağlar kıyıya dik uzandığından enine kıyı tipindedir. Güneybatı Anadolu kıyıları ise (Bodrum, Marmaris, Datça) ria tipi kıyılardır.

  Akdeniz

  Sularının Özellikleri

  Akdeniz sularının sıcaklığı diğer denizlerimizden daha yüksektir.

  Bulunduğu enlem nedeniyle sıcaklık ve buharlaşma fazladır. Buna bağlı olarak, tuzluluk oranı %o 36 ilse %o 39 arasında değişir.

  Akıntılar

  Akdeniz’in çok tuzlu yoğun suları dip akıntı ile Marmara Denizi’ne ulaşır.

  Kıyı Tipi

  Akdeniz’in Anadolu Kıyıları genlikle boyuna kıyı özelliğindedir. Finike – Kaş arasında Dalmaçya kıyı tipi görülür.

  Türkiye’nin Sınırları ve Komşuları

  Türkiye’nin kara ve deniz sınırlarının toplam uzunluğu yaklaşık 11.000 km’dir. Burada Türkiye’nin kara sınırları ve komşuları incelenecektir.

  Sınırları

  Türkiye’nin kara sınırları yaklaşık 2753 km’dir. Irak ve İran sınırları doğal sınır özelliği taşımaktadır. Diğer sınırlarımız yer yer bazı engellerden geçseler bile büyük çoğunluğu politik sınır özelliğindedir. En uzun sınırımız 877 km’lik Suriye, en kısa sınırımız 18 km’lik Nahçıvan sınırıdır.

  Komşuları

  Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü özelliğindeki Türkiye, Asya’da Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye, Avrupa’da Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır komşusudur.

  Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri


  Türkiye’nin bölgelerini incelerken öncelikle bazı kavramların bilinmesi gerekir. Bunlar coğrafi bölge, coğrafi bölüm ve yöredir.

  Coğrafi Bölge : Taşıdığı belirli Coğrafi özellikleri ile çevresinden ayrılan, kendi içinde benzerlik gösteren en geniş coğrafi birimdir. Coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken doğal koşullar, sosyal ve ekonomik özellikler temel alınır.

  Coğrafi Bölüm : Bir coğrafi bölge içinde doğal koşullar, sosyal ve ekonomik özellikler bakımından farklılık gösteren küçük birimlerdir.

  Yöre : Bölüm içerisinde farklı özelliklere sahip, bölümden daha küçük birimlerdir. Iğdır Yöresi, Göller Yöresi, Menteşe Yöresi gibi.

+ Yorum Gönder


doğu komşu ülkeleri kuzeyden güneye doğru say,  komsumuzu cevreleyen ulkeler