+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Yurtdışında Eğitim Forumunda Frankfurt Okulu Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Frankfurt Okulu Hakkında Bilgi
  Frankfurt Okulu Hakkında Bilgi


  Frankfurt Okulu, Almanya'da birkaç düşünür tarafından kurulmuş ve ismini Frankfurt Üniversitesi'nde kurulan "Toplumsal Araştırma Merkezi"nden almıştır.

  Okulun içindeki isimlerin hepsi Yahudi orta sınıfına ait varlıklı ailelerin çocuklarıdır. Adorno ve Horkheimer araştırma merkezini yeniden kurmak istemişlerdir; fakat bu okulda eskisi kadar aktif olamamışlardır.

  Bu okul, Marx gibi mülkiyet ilişkilerine dayalı çıkar çatışmalarının önemini vurgulayan. Okul üyeleri aynı zamanda da Marx'ın insanı dışarıda bırakan görüşünü eleştirirler. Bu okulda psikanaliz ve Marxçılık bir arada ele alınır.

  Marxizm, Ortodoks bir yola saparken bu okul Marxizmi daha hümanist yapmaya çalışır.

  Frankfurt Okulu'nun eleştirel kuramının temelinde iki fikir yatar;

  1. Mutlak, soyut, evrensel ve genel-geçer bilgiden bahsedilemez. İnsanların fikirleri, içinde bulundukları toplum tarafından belirlenir. Bu da bilginin sosyal temelli olduğu manasındadır.

  2. Aydınlar, objektif olmak yerine yaşadıkları topluma eleştirel bir gözle bakmalıdırlar. Bu düşüncenin amacı da toplumsal değişimin dinamolarının aydınlar olması görüşünden kaynaklanarak gelişir.

  Marx'tan farklı olarak kendi toplumlarının kendi çalışmalarını etkilediğinin farkındadırlar. Bu okulun düşünürleri objektif bilginin var oluşu açıkladığını kabul etmezler. Kendi yorumlarının daha gerçekçi ve var oluşa daha yakın olduğunu kabul ederler. Hiçbir kavram, gerçeğin tam kendisini açıklayamaz görüşündedirler. Mesela "yaprak" kavramı bütün yaprakları kapsar, yani kesin bir yaprak tanımına ulaşılamaz.

  Eleştirel kuramın ideal standardı Hegel'in akıl kavramıdır.
 2. Fatma
  Administrator

  Birçoğumuz Frankfurt’un ismini dünyaca ünlü kitap fuarı ya da otomobil fuarı sayesinde duymuşuzdur. Doğrudur, Frankfurt bir fuar şehridir ve bu ünü hak eder. Kültür ve sermaye aralarında bir köprü oluşturmanın, kitap şehri olan Frankfurt şehrinde geleneği vardır.
+ Yorum Gönder